Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

penybont

penybont

Mae Penybont yn bumed a Glyn Ebwy yn isa on un.

Mae Penybont yn dal ar frig y Cynghrair - wedi colli dim ond tair gêm hyd yn hyn.

Mae Penybont yn dipyn o dîm ar Gae'r Bragdy - dim ond Caerdydd sy wedi curo nhw lawr yna.

Dywed Undeb Rygbi Cymru nad oes dim a all ef ei wneud yn y mater - a dydi hynnyn synnu neb - a phenderfynodd clwb Chris Stephens, Penybont, mai dim ond dirwy yr oedd yn ei haeddu - nid gwaharddiad.

Cyferiwn at Mrs Lilwen Howard, West Park Dr, a Mrs Louisa Williams, gynt o Green Ave ond yn awr yn byw yn De Breos Dr Cludwyd Mrs Howard i gael triniaeth yn Ysbyty'r Brifysgol Caerdydd, a Mrs Williams i Ysbyty Tywysoges Cymru, Penybont.

Mae hyfforddwr Clwb Rygbi Penybont-ar-Ogwr, Dennis John, wedi dweud mai dehongliadau o'r rheolau yn ymwneud â'r ryc sy'n gyfrifol am ddiffyg llwyddiant clybiau Cymru yn Yr Alban y tymor hwn.

Mae Abertawe'n chwarae Penybont yn Nghynghrair Rygbi Cymru a'r Alban ar Sain Helen heno.

Enillodd Abertawe, pencampwyr Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban am y tymor, ei gêm olaf yn erbyn Penybont neithiwr 35 - 20.

Dim ateb gan Afan Nedd, Rhondda Cynon Tâf, Caerdydd, Penybont, Blaenau Gwent, Casnewydd, Bro Morgannwg.

Rwy'n deall yn iawn pam y mae rhai pobl yn teimlo'n flin oherwydd i Chris Stephens ddychwelyd mor sydyn i'r cae rygbi wedi iddo daro a brifo Ioan Bebb mewn gêm rhwng Penybont-ar-Ogwr a Cross Keys.

Mae Penybont yn dathlu y byddan nhw - o drwch blewyn - yn chwarae yng Nghwpan Heineken Ewrop y tymor nesa.

Os caiff Penybont un fuddugoliaeth yn eu tair gêm ola fe fyddan nhw ym mhrif gystadleuaeth Ewrop am y tro cynta erioed.

Bydd Castell Nedd yn chwarae Penybont yng Nghynghrair Cymru a'r Alban heno.

Mae'n debygol iawn y bydd canolwr Penybont a chyn-chwaraewr rygbi 13 Widnes, John Deveraux, yn chwarae i Gymru yn erbyn Papua Guinea Newydd.

'Mae angen cael ein hyder yn ôl arnon ni ar colli yn erbyn Penybont.

Cafodd Penybont, sydd yn gyfartal gyda Chasnewydd a Chaerdydd ar frig y Cynghrair, fuddugoliaeth hawdd dros Cross Keys ar Gae'r Bragdy.

Ar ôl y gêm wfftiodd hyfforddwr Penybont, Dennis John, honiadau ei fod o'n bwriadu arwyddo maswr Abertawe, Cerith Rees.

Unwaith eto does dim lle i fewnwr a chapten Penybont, Huw Harries, sydd hefyd wedi bod yn gapten Tîm A Cymru dros y tymor, yng ngharfan rygbi Cymru fydd yn mynd ar daith i Japan yr haf yma.

Bydd Penybont yn cynnal cynhadledd newyddion yn ystod y dydd i gyflwyno'u chwaraewyr newydd nhw i'r wasg.

Fe wrthsafon nhw adfywiad Penybont a mynd lawr i ben arall y cae i sgori ac arwain 13 - 5.