Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

perchenogion

perchenogion

Yr adeg honno roeddynt yn dai hardd mewn rhan ddymunol o'r dref, ond dros y blynyddoedd, wrth i'r perchenogion heneiddio oedd cyflwr eu tai wedi dirywio.

Yr oedd gwir angen symud ymlaen a'r cynllun ac argymhellodd fod y Cyngor yn ymgymryd â'r gost o gysylltu'r holl dai a bod Cyfreithiwr y Cyngor yn edrych i mewn i gyfrifoldeb perchenogion y tai a werthwyd gan y Cyngor i gyfarfod â'r gost mewn perthynas i'w heiddo hwy.

Ar ddiwedd Cysgod y Cryman awgryma Harri mai ar rent gan Edward Vaughan y bydd y fferm ac erbyn Yn ôl i Leifior awgryma Marged fod gan y gweithwyr fel perchenogion 'siâr yn y ffarm ei hun' (t.

Mae perchenogion y siopau priodol wedi ymateb yn gadarnhaol, yn ymateb o fewn diwrnod i unrhyw gŵyn rhan amlaf.

Gwna hyn ni i feddwl mai perchenogion y llongau oedd yn gyfrifol am fod y bwyd yn dda neu beidio.

Yn ol Ieuan Lewis, Prif Swyddog Technegol Cyngor Arfon, nid oedd ei adran wedi derbyn unrhyw gwynion am y gwaith adnewyddu, ac roedd y perchenogion wedi arwyddo ffurflen i ddatgan eu bod nhw'n hapus efo'r cynllun cyn i'r gwaith ddechrau.

Erbyn hyn teimlai'n siŵr ei fod o'n gwybod bron cymaint am y cŵn ag oedd eu perchenogion.