Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pero

pero

Ond mae yna ffactorau dyfnach hefyd sy'n deillio, yn eironig ddigon, o gyfnod yr Archentwr enwocaf oll - arwr Menem a sylfaenydd y blaid y daeth yn arweinydd arni - sef Juan Pero/ n.

Dadleuai, gyda chryn gyfiawnhad, na fuasai Pero/ n wedi caniata/ u i'w bobl ddiodde'r fath galedi ag yr oedd Menem wedi ei greu.

Daeth Menem i sylweddoli fod y system bellach yn milwrio yn erbyn union egwyddorion Pero/ n.

Dyna oedd yr Oes Aur i bobl Ariannin; câi Pero/ n ei gydnabod fel achubwr y tlawd, a'r genedl yn gyffredinol.

mi roith Pero a finna wth i chi." Rhoddodd Elis Robaitsh holl rym ei bymtheg stôn y tu ôl i'r car a dechreuodd hwnnw dishian a thagu yn ffyrnig.

Rhoddodd Elis Robaitsh eitha slaes iddo hefo'r cap stabal a llithrodd Pero dros ben yr olwyn i'r ffos.

Yn wir, hawdd credu fod Pero/ n ei hun erbyn hyn wedi troi yn ei fedd o weld un o'i ddisgyblion mwyaf ffyddlon yn troi'r holl ideoleg wyneb i waered.

Seliwyd y berthynas â'r bobl drwy gyfrwng Eva, gwraig Pero/ n.

Mae lluniau o Juan ac Eva Pero/ n yn addurno cartref Menem yn La Rioja.

Tra bu Evita yn ffyddlon i Pero/ n, trodd Zulema yn ffyrnig yn erbyn strategaeth wleidyddol ei gwr.

Yn ystod y tridegau y magwyd syniadau Pero/ n, y gwr a oedd i osod agenda wleidyddol Ariannin am drigain mlynedd.

Yn ystod arlywyddiaeth Pero/ n yn y pedwardegau a'r pumdegau cynnar, daeth hyn yn gyfystyr ag ymyrraeth yn yr economi gan y wladwriaeth.

Hon oedd gwlad Evita Pero/ n, creulondeb y juntas milwrol, Rhyfel y Malvinas, chwyddiant blynyddol o filoedd y cant, tlodi a diweithdra.