Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pery

pery

Pery FIM (SIV), sy'n aelod arall o'r teulu, afiechyd tebyg i AIDS mewn mwnci%od, tra pery eraill afiechydon mewn cathod, ac yn y blaen.

Yr oedd yr Almanac yn ystordy o wybodaeth gymysg am genedlaethau lawer, geni, priodi, marw rhyw deyrn neu arglwydd, drylliad llong, neu dan mawr Llundain, ac yna yn sydyn, rhyw ddywediadau fel - "Gwynt a glaw, yma a thraw%, rhyw erchyllderau dyddiol am sbel wedyn, ac yna "Felly pery i'r mis derfynnu%, hynt y lleuad a thrai a llanw.

Teimlem, ac yn wir pery'r teimlad hwn o hyd, y dylai pobl if ainc a geisiai adeiladu tai neu adnewyddu hen dai, gael blaenoriaeth.

Cynnwys lu mawr o gerddi rhagorol a erys yn eu blas tra pery'r iaith ac nid y rhan lleiaf pwysig o'r gyfrol, o ran glendid arddull a graenusrwydd cynnwys, yw'r Rhagymadrodd.

Mi wn na phery bodlonrwydd heddiw mwy nag y pery'r heulwen.

Os pery'r sefyllfa fel ag y mae yna mae perygl dybryd na ddefnyddir y Gymraeg o gwbl gan yr aelodau.

Tra pery drysau'r Stiwt dan glo nid oes fawr o obaith y digwydd hyn.

Pery'r sefyllfa honno hyd nes y sefydlir gwladwriaeth Gymreig.

Pery ein dyled yn fawr i William Owen am ei gefnogaeth gyson yntau.

(v) lefel prisiau yn ddigyfnewid tra pery lefel yr incwm gwladol yn is nag incwm cyflogaeth lawn, ac unrhyw newid mewn incwm arian felly, yn gymesur â newid mewn incwm real;

Themâu sydd wedi eu trafod ganwaith o'r blaen ond themâu sy'n parhau tra pery dyn.