Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

petae

petae

Ei drefniadau teithio oedd yn gyfrifol am hynny ond dwi yn ame y bydde fe wedi gwneud yr un peth petae e ddim yn dychwelyd i Gymru.

Fe fydde'n wych i Gymru ac i John Hartson petae e 'nôl yn chwarae yn yr Uwch Adran.

Mae rhywun yn meddwl beth fyddai'r canlyniad wedi bod petae Lee Trundle wedi chwarae'r gêm gyfan.

Maen ymddangos yn debyg fod penodiad hyfforddwr Cymru, Graham Henry, yn hyfforddwr Llewod 2001 gam yn nes wedi i brif weithredwr Auckland, Geoff Hipkins, ddweud na fyddai gan y clwb yn Zeland Newydd wrthwynebiad petae Henry yn derbyn y swydd.

Petae Cymru yn ennill, byddan nhw'n wynebu Sir Gaerlyr yn y rownd nesa.

Petae dolur gwddf gan un person, maen siwr gen i y bydde pawb yn cael dolur gwddf.

Hyd yn oed petae Caerffili yn penderfynu peidio a'i enwi ar ôl eu gêm nhw ddydd Sul.

Mae hyfforddwr y Devils, Troy Walkington, wedi dweud y byddai'n barod i symud gyda'r clwb i Ddulyn petae raid.

Corff heb ddannedd, na fawr o ddylanwad, ond corff er hynny y byddai Mrs Thatcher wedi ei wrthwynebu'n ffyrnig petae hi yn arwain y tîm yng Nghytundeb Maastricht.

"Petae gen i sicrwydd o ryw bunt neu ddwy yn dyfod i mewn bob wythnos yn gyson, mi fentrwn hi, ond fel y mae .

Ar y Post Cyntaf y bore yma bu'n son am y golled petae Caerdydd yn colli'r tîm, ac am y sibrydion y gallai'r Devils symud i Ddulyn.

Mae am sylwi ar ein byd ni ar slant fel petae, yn hytrach nag fel rhai sy'n chwarae rhan ynddyn nhw ein hunain.

Un peth sy'n sicr, petae Earnshaw yn gadael clwb y Brifddinas fe fyddai'r cefnogwyr ymhell o fod yn hapus.

Petae ti'n gofyn pa un llinell sy'n mynd trwy fy meddwl i ar adegau anodd, yna Steve fyddai ar y blaen efo'r geiriau 'tyrd allan i ddawnsio'n y glaw a chodi dau fys ar y byd'. Mae Steve yn dynn wrth sodlau Waldo pan ddaw hi at ysbrydoliaeth.

Petae ciciwr gan y naill dîm neu'r llall fe allen nhw fod wedi claddu'r gêm yma.