Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pham

pham

A pham y mae llywodraeth Llundain yn rhoi'r fath bwys ar ddiwygio dysgu Saesneg?

Yn yr erthygl hon mae Jane Cartwright, sy'n fyfyrwraig ymchwil yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Coleg Caerdydd, yn egluro pwy oedd Dwynwen a pham y cysylltir ei henw â gžyl y cariadon.

A pham ei bod hi mor barod ržan i fynd i'r gwel bob nos?

A pham nad oes merch wedi ennill y Gadair.

A pham ddim?

Mae rheolwyr un ysbyty yn awr am godi cwestiynau ynglyn â'u trefn ddiogelwch ar ôl i'r newyddiadurwraig gyrraedd y ward heb i neb of yn dim; yn y ddau achos arall, fe gafodd y gohebwyr eu holi ond of ynnodd neb am brawf gwirioneddol o bwy oedden nhw na pham yr oedden nhw yno.

Cafodd hyd i ragor o bapurau Sonia Lloyd fodd bynnag a methai'n lân â deall pam nad oedd y rheini'n cynhyrfu Watcyn Lloyd a pham nad oedd arno unrhyw awydd cuddio'r rheini rhagddi.

A pham y cosbai heb gael prawf fod y bachgen yn euog?

Sathrodd yr hyfforddwr yn sydyn ar yr ymholiad caredig hwn am, fy nghyflwr a throdd ffynhonnell ei arian ymaith oddi wrth y posibilrwydd y gallwn ddweud rhywbeth ynglŷn â pham na neidiodd y ceffyl.

Tra mae'r myfyrwyr yn penderfynu sut a pham i newid er gwell fywydau'r dosbarth gweithiol (gyda chymorth ysgrifau Mao yn yr achos hwn), maent yn gwrthod yn lân â derbyn y dylent ystyried eu dyheadau eu hunain gyda'r un trylwyredd.

Y ffisegwyr fu'n archwilio sut a pham y gall y grisial yma gynhyrchu dicrodonnau, a sut i gael yr effeithlonedd gorau ohono.

Nid yw'n eglur pam yr oedd Geraint wedi ffromi i'r fath raddau na pham yr oedd mor ddrwgdybus o Enid.

Eich tasg yw canfod beth a ddigwyddodd a pham a cheisio meddwl am ffyrdd o leihau'r effaith y gall llifogydd ei gael ar fywydau pobl.

Ond ni fedrai egluro pam nad aethai i dy ei mam fel y gwnâi yn ddieithriad, na pham yr oedd wedi dewis gadael y plant ar ôl, na pham nad oedd ei mam nac un aelod arall o'r teulu wedi clywed gair oddi wrthi.

A pham eu bod mor benderfynol o barhau yn y gyfundrefn Seisnig?