Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pharatoi

pharatoi

Bu helbulon blin ynglyn â pharatoi'r Beibl ond bwriodd Charles ymlaen yn amyneddgar.

Cyflwyniad i'r defnydd o ysgrifennu mewn dysgu pynciol,- pwrpas, dulliau o drefnu a pharatoi, beirniadaeth AEM ar arferion athrawon a sut y gellir grymuso'r dysgu.

Rhuthrodd pawb i wisgo a pharatoi, ond fe aeth pethau'n dda.

Dylai'r Cynulliad Cenedlaethol felly basio penderfyniad fod angen Deddf Iaith Newydd a pharatoi'r ffordd tuag at ddeddfwriaeth newydd; a hynny cyn diwedd ei dymor cyntaf. Beth alla i ei wneud?

Byddai'n syniad i Anna ddod ar hwnnw a pharatoi erthygl ar y ganolfan.

Cynhelid gwasanaeth bob pnawn Sul ac ysgol Sul, ac yn ôl arfer ardaloedd de Cymru byddai Cymanfa Bwnc bob blwyddyn, gyda pharatoi mawr ar ei chyfer.

Wedi clirio'r llestri swper, rhoi proc i'r tân a dŵr yn y botel ddŵr poeth, casglodd Laura Elin y cwbl ynghyd a pharatoi i cychwyn.

Roedd yn werth, yn wir, roedd yn rhaid adnewyddu a pharatoi'r capel ar gyfer cynnydd y dyfodol.

Roedd hyn i gyd yn ddigon i godi'r gwrychyn i'r gorllewin o Bont Llwchwr, ac fe fuodd Carwyn James a Norman Gale wrthi'n cynllunio a pharatoi mor drylwyr ag a wnaethent cyn gêm Seland Newydd, 'nôl ym mis Hydref.

Bu cryn dipyn o drafod a pharatoi a chynllunio rhwng Aurona a Bethan, gwraig Delme, Pat, gwraig Phil Bennett, a Jane, gwraig J.

Awgrymodd mai'r ffordd ymlaen efallai yw bod angen talu blaen-dâl am droliau cyn eu defnyddio, ynghyd â pharatoi lle diogel i'w cadw ac ni fu angen ffurfioli'r drefn bresennol, sy'n ymddangos i weithio'n dda.

A rywsut, unwaith yr oedd Mam ar ben arall y lein, roedd hi'n amhosib ei siomi efo'r araith yr oedd hi wedi ei pharatoi mor ofalus.

Byd rhaglen ddiddorol wedi cael ei pharatoi.

Fel arfer, cynhyrchir ffilm trwy gadw at sgript sydd wedi ei pharatoi yn ofalus a bydd pob llun a dynnir yn berthnasol i fan arbennig yn y sgript honno.

Yn y cyfnod hwn edrychid ar addysg elfennol i'r ferch fel cyfrwng i'w pharatoi i fod yn wraig tŷ a mam effeithiol.

Brysiodd i wisgo amdani a pharatoi brecwast ac i ddarllen llythyr Paul.

Papur Ymgynghorol ar Ardaloedd Cadwraeth oedd yr ail ddogfen a dderbyniwyd a oedd wedi ei pharatoi yn arbennig er ennyn trafodaeth ar yr angen am reolaeth cynllunio tros ddatblygiadau bychain oddi mewn i ardaloedd cadwraeth.

Yna dechreuwyd a pharatoi bwydydd cyfleus poblogaidd megis teisennau briwgig, bysedd pysgod a selsig.

Rhyw ddrama fach roedd Glyn a finna wedi'i pharatoi oedd honna rhag ofn i Ffransis ddwad ar ein gwartha.