Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phasio

phasio

Mae llywodraethau yn gyson yn newid hen ddeddfau a phasio rhai newydd yn eu lle -- deddfau sydd yn fwy addas ar gyfer yr oes.

Yna ar hyd y ffordd, a phasio ffrynt yr adeilad mawr, bygythiol yr olwg.

Mae'r ddau achos yma unwaith eto yn tanlinellu'r ffaith nad yw'r Gymraeg yn gyfartal â'r Saesneg yng Nghymru, a hynny er gwaetha'r ffaith bod y Ddeddf Iaith wedi'i phasio ers dwy flynedd.

Fodd bynnag, buan yr hoeliwyd sylw'r llywodraeth a'r prif bleidiau gwleidyddol ar y drafodaeth ynghylch y ddeddf fewnfudo newydd y bwriedid ei phasio.

Ac felly mae'r ddeddf a gafodd ei phasio'n ddiweddar yn cyfyngu'r hawl gyfansoddiadol i loches yn yr Almaen i'r bobl hynny sy'n cyrraedd yn syth o'r wlad lle roeddent mewn perygl.

Rhaid disgwyl camgymeriadau pan fo meidrolion yn chwarae wedi'r cyfan, a phan fo dau dim yn gwneud eu gorau glas i chwarae rygbi pymtheg trwy redeg a phasio - a dyna a welsom ni.

Mae'r Ddewddf Oddefiad wedi ei phasio...

Yn sblashio drwy byllau dŵr a phasio loris trymlwythog ar hyd ffyrdd cefn gwlad Dyfed, a dim ond mymryn o'i llais ar ôl yn y swyddaf.