Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phatrwm

phatrwm

Efallai bod y dryswch ynglyn â phatrwm prif gynghrair Cymru y tymor nesa ar fin cael ei ddatrys.

Credir ei bod yn perthyn, yn ôl ei chynllun a'i phatrwm, i gyfnod cynnar yr Oes Haearn.

Gwnewch lun y fflam gyda'r erfyn llinell afreolaidd a'i lenwi â phatrwm llwyd a defnyddio patrwm llinell gwyn.

A siarad yn fras, y mae tri phatrwm i'w nodi, er bod amrywiaeth yn nodweddu pob un ohonynt.

Gan mai'r un un oedd egwyddor a phatrwm ymwneud Duw a dynion drwy'r oesoedd, nid oedd raid i Raleigh na neb arall unfarn ag ef edrych ymhellach na'r Ysgrythur am esboniad arnynt.

Mae gan ddarlledu cyfrwng Cymraeg a di-Gymraeg botensial enfawr i effeithio ar agweddau a phatrwm defnyddio'r iaith Gymraeg gan y cyhoedd.

Beth yw ffurf a phatrwm coelion ac argoelion gwerin?

Er mwyn gwneud i'r tiwb ymddangos yn agored defnyddiwch betryal bychan gyda phatrwm llenwi a phatrwm llinell gwyn.