Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phenderfynu

phenderfynu

Diystyru 'Ci diwerth, rhuslyd, pengryf', a phenderfynu ar "Hwyrach y byddai blincars yn welliant'.

Cofiwch ddod draw i Aberystwyth am y penwythnos i drafod a phenderfynu ar ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith am y flwyddyn i ddod ac i fynychu'r rali yn y prynhawn.

Ond dwi'n siwr nawr, fis yn ddiweddarach, ar ôl cael amser i eistedd lawr a meddwl, y bydd e - os daw'r alwad ffôn - yn cael gair gyda'r wraig a phenderfynu wedyn.

'Os ydych chi'n cymryd cymaint o ofal ac o amser gyda phawb a chyda fi 'dych chi ddim yn medru gwasanaethu llawer o gwsmeriaid mewn diwrnod,' meddai, a hynny'n hollol wir - mor wir fel y sylwasai'r goruchwyliwr ar hynny a phenderfynu gwahodd Hector i chwilio am waith gyda rhywun arall.

Er mwyn cyfrif yr argost, y mae'n angenrheidiol gwneud amcangyfrif o'r treuliau anuniongyrchol ymlaen llaw, a phenderfynu hefyd ar gynllun neu sail i'w dosrannu.

Mae Pencampwriaeth y Byd yn dal heb ei phenderfynu'n derfynol.

Yn dilyn yr oediad adnabod, y mae oediad penderfynu, sef yr amser sydd ei angen i ymgynghori, a phenderfynu pa fesurau fyddai'r rhai mwyaf addas i gywiro'r sefyllfa.

Yr is-ffurfiant sy'n gyrru a phenderfynu yr hyn sy'n digwydd yn yr uwch-ffurfiant.

Peth ymateb, a phenderfynu ymroi iddi gyda gwirfoddolwyr.

Byddai hyn yn rhoi cyfle gwell i'r holl aelodau drafod a phenderfynu ar strategaeth i'w chyflwyno i'r cyhoedd yn ystod yr haf ac i weithredu arni yn yr hydref.

Wel, maent y paratoi i ddechrau, a phenderfynu bod eisiau dau neu dri o dylla' singl hand.