Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phobol

phobol

Bu'r draen ddŵr fel cydnabod teithiol, a phobol yn holi amdani cyn iddi gyrraedd ac yn dweud, 'Ma hi yn y fan a'r fan - fydd hi ddim yn hir'.

Ond pwysicach fu'r cyfle i sgwrsio gyda phobol wedi'r cyngerdd.

'Fedar hi ddim byta wrth yr un bwrdd â phobol efo gwinadd hirion.

Er gwaethaf y gwrthwynebiad unfryd hwn y mae Straw yn dweud ei fod on gwybod yn well na senedd a phobol yr Alban beth a ddylai ddigwydd yn y wlad honno.

Yn ôl y trefnydd Dewi Jones, mae canran uwch nag erioed o'r cystadleuwyr yn blant a phobol ifanc.

Erbyn hyn, a hithau'n hen gyfarwydd â phobol yn ei chyfarch fel 'Olwen', dyw hi ddim yn ceisio dianc rhag y cyhoedd.

Pan gefais fynd i ginio misol y Gymdeithas Gymraeg teimlwn fod yna diddordeb mawr yng Nghymru a'i phobol, ond dim ond dau neu dri oedd yn gallu siarad Cymraeg.

Mae milwyr Israel wedi arestio 15 o aelodau o filisia Fatah ar amheuaeth eu bod wedi ymosod ar filwyr a phobol Israel.

Cwn yn cyfarth, asynnod yn nadu a phobol yn rhedeg o dŷ i dŷ â'u hwynebau cyn wynned ^'r gwyngalch ar y waliau oedd yn disgleirio yn llygad yr haul.

Oeddet ti'n cwrdd â phobol iawn, ac o'n i'n mwynhau ymateb y gynulleidfa...

Roedd hanes trist y Ddeddf Iaith yn brawf pellach o'r modd y caiff Cymru a'i phobol eu trin gan lywodraeth estron.

Mae'n dweud rhywbeth am yr ugeinfed ganrif ac am ei phobol i'r cymeriad cartwn dysfunctional hwn achub y blaen ar Nelson Mandela a'r Fam Teresa - ond yn waeth na hynny, yn fy marn i, Marilyn Monroe ei hun.

Yn ôl Dewi Jones, mae hyn yn arwydd da bod yna ddiddordeb newydd ymysg plant a phobol ifanc yn yr hen grefft.

Ma' gin Anti Nel ei strydoedd - rhai fydd hi'n mynd iddyn nhw bob wsnos - ac mae'n rhaid bod y bobol yn disgwl amdani hi, achos gynta roedd hi'n dechra' gweiddi, "Picl, picl, pennog, pennog picl," mi oedd plant a phobol yn rhedag allan o'u drysa', a dysgla' yn 'u llaw, i brynu rhai.