Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phoeni

phoeni

Peidiwch a phoeni - wnaiff y dudalen ddim mynd yn wenfflam!

"Peidiwch a phoeni.

Paid â phoeni am brinder gwaith.

Wedyn ciwio am y lifft gadair a phoeni braidd, sut i fynd arni.

Ond paid ti â phoeni, fe ddaw y dydd y cawn ni ddial arno.

Ond go brin ei fod yn ei phoeni heno.

Paid ti â phoeni.'

Mae hi'n falch go iawn sti, Ifan, mi ddaw at ei choed yn y munud ac wedyn gawn ni fynd i mewn, paid ti â phoeni dim.

'Roedd yr aflonyddwch di-daw yn ei chorddi hithau, yn ei gwahodd ac nid yn ei phoeni, fel y poenai ei nain.

`Peidiwch â phoeni,' gwaeddodd Gunnar, `fe fyddwn ni'n cael ein hachub gyda hyn.' Gwenodd ar ei wraig a'i ferch un ar ddeg mlwydd oed.

Peidiwch â phoeni," gwenai arnaf, 'Fydd hi ddim yn draed moch fel heno.

fasan nhw byth wedi dod â ni yma tasa 'na ryw siawns o hynny, paid â phoeni.

Ond paid â phoeni, rydw i wedi darllen am bethau tebyg yn rhai o'r llyfrayu sydd yn y llyfrgell ac y maen gen i ambell awgrym - ond mwy am hynny yn nes ymlaen.

'Paid a phoeni am y pres Mam, mi ofynna'i i Sion Corn.'

Paid â phoeni - nid deinosor ydi hi,' ychwanegodd, wrth weld Bedwyr yn gwgu.

"Paid ti a phoeni dy ben, Jabi boi.

Efallai y byddai ef yn dweud maidyma'r ffordd i gadw'r rhosyn yn ei galon, ac am beidio â phoeni am ei farwolaeth.

Fe ddwedes i y cymerwn i'r fflac, felly peidiwch â phoeni...' Canodd y ffôn ar ddesg Andrews.

Yn teimlo mymryn yn flin wrthi, neidiodd Rhys i lawr o'r siglen a mynd i weld beth oedd yn ei phoeni.

Ond teimlai Mrs Williams i'r byw, a bu'r peth yn ei phoeni drwy'r dydd.

Dweud wrthi am beidio â phoeni am y byddai popeth yn iawn ar ôl i Mem gael dros ei phwl pwdlyd.

Gwell oedd ganddo fynd i'w wely a chysgu yn dawel yn hytrach na phoeni am wneud mordaith gyflym!

Ac er nad oedd hynny wedi ei phoeni erioed o'r blaen, heddiw, a hithau ar frys, teimlai'n grac iawn â'r Cyngor, ei swyddogion, y gweithwyr a'u peiriannau.

'Dwi ddim yn meddwl y g-galla i fynd i lawr fan'na, Ffredi!' 'Paid â phoeni, 'rhen goes,' meddai'r broga'n gysurlon wrth i ddwy chwilen wydn symud tuag atynt.

"Ond peidiwch â phoeni rŵan, da chi; rhaid i mi siarad â Mam yn gyntaf.

'Paid â phoeni am hynny,' meddai Bilo gan gymryd lle Mop o'i flaen.' Paid â phoeni am hynny.