Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phopeth

phopeth

Dyna ddiwedd ar ei phopeth.

yr un teimlad ag a gâi wrth fynd i siopa 'da Janet i waelod Heol Eglwys Fair, wrth syllu ar y lamp fawr ar ffurf bachgen du'n dal gole yn y caffe crand gwyn 'na, a phawb yn wyn yn y siope, a'r tegane a phopeth, a'r bobl yn y llyfre - ar wahân i'r goliwogs - Jolly Wogs ...

Am fy mod yn ddyn papur newydd roedd hi am imi weld pawb a phopeth.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n credu yng ngwyrth creu'r byd, yn credu bod Duw wedi rhoi ei unig blentyn yn rhodd i geisio achub dynoliaeth, a chredu bod y Nadolig, boed y dyddiad yn gywir ai peidio, yn gyfnod o glymu hyn, a'r byd a'i bethau yn glosiach at ei gilydd, yna nid peth gwirion ydi meddwl bod gan pawb a phopeth ar wyneb y ddaear ran yn yr ŵyl.

Mae a wnelo Iesu Grist â'r bydysawd oll, a phopeth sydd ynddo,

Gŵyr lilith o hir brofiad ei bod yn rhaid ar ffermwr fod yn gynnil gyda phopeth, gan gynnwys geiriau.

"Rhwng y motobeics a phopeth dwi wedi bod yn hoff iawn o ddreifio.

Ond yn achlysurol digwyddai rhywbeth i droi'r fantol, gan effeithio ar bawb a phopeth yn y swyddfa, oblegid doedd Rhian ddim yn un i ddioddef yn ddistaw.

A bydd eisiau iddo egluro llawer iawn o bethe, y cwch a phopeth." Ni welai'r plant bod dim byd ar goll.

Fe ddywedodd - - fod hwn yn amlwg yn gysylltiedig â phopeth ariannol.

Cafodd 'madael â'r clefyd, ac â phopeth arall a feddai.

'Roedden ni'n mynd i'r ysgol efo plant y bobl yma ond er hynny, Cymraeg oedd iaith ein haelwyd a phopeth o fewn y cartref.

Yn y dull traddodiadol Gymreig roedd yn rhaid cael pwyllgor i ddod a phopeth i fwcwl gyda dros 300 o Gymry yn edrych ymlaen at fwynhau gwledd Gwyl Dewi yn un o westai Dubai yng nghwmni'r gwr gwadd, Phil Steele o adran chwaraeon BBC Cymru Wales.

Mae gwynt y Dwyrain hen wynt go iawn yn deifio pawb a phopeth a dechreuodd fwrw eira'n drwm ganol y bore ac mae wrthi o hyd.

Dyma ymweliad cyntaf Owen ac Eurgain Jones â Chymru a ni chawsant eu siomi roedd yr haul yn gwenu ym Mhenybont a phopeth 'mor wyrdd'.

Nid cydymdeimlad â phopeth oedd yn digwydd yno, na chydymdeimlad dall, ond ymgais i ddeall beth oedd creu gwladwriaeth newydd ar ôl dwy ganrif a mwy o goloneiddio a hanner canrif o ormes gwleidyddol trwm, gyda dim ond un cyfnod byr o annibyniaeth i oleuo rhwng dau ryfel byd.

A phopeth yn barod, ni fyddai'r gof fawr o dro cyn gorffen ei waith o bedoli'r ceffyl.

Dyna ddangos cyn lleied wyt ti'n ei w'bod am beth sy'n mynd 'mlaen yn y lle 'ma.' 'Byddet ti'n synnu faint dw i'n ei w'bod am bawb a phopeth.

Y mae'n fedrus ynglffi â phopeth y gesyd ei law arno.

Fel gyda phopeth gwerth ei wneud, yr her oedd ein hysbrydoliaeth.

Ond yr ydan ni'n lwcus o gael ein cynrychiolwyr etholedig efo ni o hyd yn dal yma ar waetha pawb a phopeth 'dan ni yma o hyd, o hyd, pa hyd, o Dduw, pa hyd y mae'n rhaid i ni eistedd yn llywaeth a sbio arnyn nhw fel hyn yn mynd dros y geiria, yn sbio ar y geiria caled du ar y gwyn llyfn, ac yn llyfnhau'r ffordd fel hyn i wneud lle i'r dim byd fydd i fod i'n gwarchod am y chwarter canrif nesa'/tan bydd yr iaith wedi marw.

Yna wrth i'r golau tanbaid lifo i mewn fe welais amlinell lori'n gwegian dan ei llwyth o sachau a dynion arfog yn syllu'n herfeiddiol ar bawb a phopeth.

Gorfodwyd ni i ymgydnabyddu â phopeth mawr, gan gynnwys Gofalaethau mawr.