Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phrydain

phrydain

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Maswr Leeds a Phrydain, Iestyn Harries, fydd capten Cymru yng Nghwpan Rygbi 13 y Byd yn nes ymlaen eleni.

Estynnodd Ffederasiynau Glowyr De Cymru a Phrydain Fawr gymorth ariannol i'r streicwyr.

'Gyda Phrydain yn paratoi ar gyfer y Rhyfel, gohiriwyd Eisteddfod Bangor ym 1914.

Ffrainc a Phrydain yn penderfynu adeiladu twnel o dan y sianel.

Mae'r myfyrwyr yn fodlon dysgu ac wrth eu boddau gyda hanesion am Gymru a Phrydain.

Dengys cymhariaethau â Chymru a Phrydain fod lefelau incwm yng Ngwynedd dipyn yn is na'r cyfartaledd dros Brydain a Chymru gyfan.

Gall fod gan nifer o genhedloedd un wladwriaeth rhyngddynt, megis yn Awstria, Hwngari ddoe a Phrydain heddiw.

Y Pab yn ymweld â Phrydain.

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Ffrainc yn gwahardd mewnforio cig eidion o Brydain, a bu 'rhyfel ^wyn' rhwng Ffrainc a Phrydain.

Y mae cyfradd poblogaeth weithiol y pedwar dosbarth (hynny yw y cyfran o'r boblogaeth sydd ar gael i weithio) gryn dipyn yn is na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr.

Almaenwr yn gweithio ar broject a allai chware rhan bwysig dros ben mewn rhyfel rhwng 'Germany' a Phrydain!

Wedi i'r Rhufeiniaid ymadael â Phrydain, daeth goresgynwyr eraill o'r cyfandir, sef y Sacsoniaid.

Hefyd mae cyflogau merched lawer yn is na chyflogau dynion yng Ngwynedd, Cymru a Phrydain, gan adlewyrchu'r ganran uchel o ferched mewn gwaith rhan-amser a'r diwydiannau gwasanaeth sy'n cynnig cyflogau is.

'Roedd Ffrainc a Phrydain wedi ymrwymo i amddiffyn Gwlad Pwyl rhag oresgynwyr, ac aeth Prydain i ryfel yn erbyn Yr Almaen ddeuddydd ar ôl goresgyniad Gwlad Pwyl.

Y mae'r duedd i uniaethu "Lloegr" â "Phrydain" yn hen iawn.