Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

piau

piau

Ar y dechrau penderfynais mai taw piau hi - a dioddef yn ddistaw.

Pwyntiodd y meindar at bentwr o dâ;piau yng nghornel yr ystafell, tâ;piau yr oedd eisoes wedi eu cymryd oddi ar griwiau eraill.

'Os gwnaiff hi, mi dd'weda i mai Miss Price piau nhw.'

Felly, pwy goblyn oedd piau'r lleisiau yma?

Perchennog yr Henllys Hall oedd piau'r Fireball, y cwch y soniodd Clint amdano wrth Picsi.

Gofynnodd i ni ddychwelyd yno, ynghyd â'r camera a'r tâ;piau.

Gan mai gwartheg, wedi'r cyfan, sydd piau'r ffordd fawr, mae rhywfaint o ras i fodau dynol oroesi ar eu dwydroed hefyd.

Dod ymlaen yn y byd oedd eu cymhelliad cryfaf: pawb drosto'i hun a'r Ymerodraeth Brydeinig dros bawb oedd piau hi.

Cydiodd yn y rholyn Scotch, a lapiodd y tâ;piau.

Nid y dyn oedd yn ei gyrru oedd piau hi.

Ond fe wyddai Morwen, mai'r môr oedd piau ei thaid er gwaethaf holl ymdrechion ei wraig i'w hudo i'r harbwr.

Hyd at yr adeg yma arferai gredu mai hi oedd piau'r pethau ychwanegol a ddeuai gyda'r defnyddiau ond yn awr sylweddolodd y byddai'n lladrata wrth fynd â'r bluen, ac er i'r bluen fod yn demtasiwn fawr iddi'r bore hwn, rhoes heibio'r arferiad.

Ni piau'r cwbl!' ebe Tudur yn wyllt wrth weld ei frawd yn dechrau rhawio'r pridd yn ôl ar y sach.

Ond, ysywaeth hefyd, Brenin Uffern ac Angau yw'r brenhinoedd: hwy'n bellach o lywodraethwyr piau'r Gymraeg.

Llongau bach piau hi heddiw, a'r rheini'n mynd ar negeseuon pwrpasol i'n cyfnod.

goeden Acer saccharum yw'r bwysicaf o'r coed masarn, y hi piau'r ddeilen ar faner Canada.

O blith y mynaich traddodiadol, Urdd y Sistersiaid oedd bwysicaf yng Nghymru: hwy oedd piau mynachlogydd yr Hendy Gwyn ac Ystrad Fflur a Chymer, er enghraifft, a lleiandai Llanllyr a Llanliugan, er mai'r Premonstratensiaid oedd piau Abaty Talyllychau ac Urdd S.

'Pe bawn i'n gwybod beth oeddech chi ishe, baswn wedi dod â'r batris hefyd.' Hebddyn nhw, nid oedd modd defnyddio'r camera i wylio'r tâ;piau.

Dwy law ar y llyw ar hyd yr amser piau hi, a hynny am ddeng munud i ddau.

Gwelodd eleni rai newidiadau positif mewn materion yn ymwneud â thai sydd yn effeithio ar grŵ;piau Cymorth i Fenywod.

Casglaf mai'r Rheilffyrdd Prydeinig a'i piau hyd yn hyn.

Saer a feddai ar ddigon o amynedd oedd piau hi wrth y gwaith hwn.

Profodd John Ogwen a Maureen Rhys yn ddehonglwyr abl iawn o'r Tŵr - y nhw piau hi erbyn hyn ac mi fesurir pob cynhyrchiad arall wrth un llwyfan Caerdydd a'r cynhyrchiad teledu.

Ond 'Nid Gwyddelod mohonom' meddai cylchgrawn y bobl oedd piau'r amddiffyn.

Hwyrach mai'r nodwedd tadolaidd yn Sam a ysgogodd y llinell enwog, 'Babi Sam yw'r BBC.' Ni wn, gyda llaw, pwy piau hi.

Y Saesneg oedd piau pob polisi ac nid oedd neb o bwys yng Nghymru na dderbyniai'r drefn anorfod.