Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pincod

pincod

Ar y cyfan teulu digon swil ydi teulu'r Pincod, fel pe baent ofn arddangos eu holl ysblander.

Ar y cyfan mae pethau yn weddol dda efo'r pincod er bod peth consern ynglŷn â gostyngiad yn nifer rhai teuluoedd.

Bwyd Hadau o bob math ydi prif fwyd y Pincod.

Teulu Lliwgar Mae lliwiau llachar yn nodweddiadol o'r rhan fwyaf o'r Pincod.

Dyfodol y Pincod Am nifer o resymau mae llawer o'r adar mewn perygl.

Lledaeniad y Pincod Mae gan ddwsin o'r Pincod gysylltiad â Chymru (gweler y rhestr).

Gan eu bod yn bwydo ar hadau mae penglog a chyhyrau gên y pincod yn fawr a chryf, yn enwedig rhai y llinos werdd, y gylfinbraff a'r gylfingroes.

Bridio a Mudo Mae ceiliogod y pincod yn rhai craff iawn, neu mae'r iâr braidd yn gysetlyd gan mai hi sydd yn adeiladu'r nyth ac yn deor yr wyau.

Er bod y pincod yn gantorion da ar y cyfan, mae pethau yn newid yn arw ar ôl codi'r ail nythaid a phan ddaw amser i fwrw plu.

Yn gyntaf, mae'r pincod yn bwydo eu cywion i ddechrau ar bryfaid a lindys.

Yn ail, mae llawer o'r rhai sydd yn y gerddi yn y Gwanwyn a'r Haf yn ei throi hi am y wlad yn y Gaeaf ac yn bwydo ar bob math o hadau, a hefyd ar weddillion y grawn yn y caeau ūd a'r gwenith Er bod y pincod i gyd yn byw ar hadau, mae pig y rhan fwyaf ohonynt yn amrywio i drin yr hadau y maent yn ei fwyta, ac i ddileu unrhyw ffraeo ynglyn â bwyd.

Cyn clirio rhywle, sydd i ni yn edrych yn anialwch, hwyrach y dylem feddwl ein bod yn dinistrio man sydd i'r pincod 'yn llifeirio o laeth a mêl.'

Mae llawer o'r pincod, yn enwedig y ji-binc a'r llinos werdd wedi dysgu erbyn hyn i ddynwared y Titw, a gwledda ar y cnau mae pobl yn ei roi allan yn y Gaeaf.