Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

plismyn

plismyn

Roedd hi wedi dangos y cyrn oedd ganddi ar ei thraed i'r plismyn.

Y mae ymgyrch y Gymdeithas yn erbyn gorthrwm Saesneg y llysoedd cyfraith a holl gyndynrwydd y barnwyr a'r plismyn i gadw braint a rhagoriaeth iaith y Ddeddf Uno yn deffro anesmwythyd ar feinciau ynadon.

Pe gwyddai'r plismyn ble'r oedd o, byddent wedi dychryn am eu hoedl.

Mi fydd y fyddin yn ymosod ar arweinwyr y Palesteiniaid sy'n gyrru plismyn i ymosod arnon ni," meddai'r Uwchfrigadydd Yom-Tov Samia, pennaeth y fyddin yn ne'r wlad.

Yn sicr, ni allodd yr Arolygydd Rogers, y Rhingyll Britten a rhai plismyn eraill sefyll yn y bwlch pan aethant i'r groesfan yn fuan ar ôl deg o'r gloch.

Mae'n rhaid fod plismyn wedi crebachu dros y blynyddoedd, roedd Angharad Tomos yn gallu edrych lawr ei thrwyn ar hwn.

"Plismyn !

Ond y noson honno, â'r plismyn wedi anobeithio cael hyd i'r hofrennydd coll, y dringwyr wedi rhoi'r gorau i chwilio amdano a phawb wedi dychwelyd i'w cartref yn ddigalon, yr oedd rhywrai yn chwerthin yn braf am eu pennau.

Anfarwolwyd ef gan leoliad helmed un o'r plismyn ai hebryngodd oddi ar y cae.

Enlli oedd un o'r rhai cyntaf i gael ei chipio wrth i'r plismyn ruthro i ganol y dyrfa.

Mae'n ystyrdeb syrffedus dweud mai'r arwydd sicraf eich bod yn mynd yn hen yw fod plismyn yn edrych yn ifanc.

Gwaethygodd y broblem pan ruthrodd plismyn ar geffylau at dorf o 300,000 yn Sgwâr Trafalgar.

Dyna a gredai'r plismyn.

Mae rheolwr cyffredinol Chelsea, Gwyn Williams, wedi rhybuddio unrhyw gefnogwyr Lloegr sydd wediu dal gan y plismyn ym Mrwsel a Charleroi na fydd am eu gweld yn dod i gemau Chelsea eto.

Er ei fod yn ei swyddfa yn Llandeilo ar y pryd, seiliwyd rhannau o'i adroddiad ar dystiolaeth y plismyn a oedd yn bresennol.

ARFOGI plismyn: dyna awgrymiad diweddaraf y Toriaid.

Clywsom am stgreic deintyddion, docwyr, meddygon, dynion tan, gwyr ambiwlans, trydanwyr, dynion lludw, glowyr, plismyn, athrawon, pobl y wasg, gweinyddwyr amlosgfa, prin fod un swydd a phroffesion na bu defnyddio ganddi ar erfyn streic.