Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

poli

poli

Yn wyneb argyfwng dybryd, anogodd yr Ysgrifennydd Cartref, sef Winston Churchill, bob Prif Gwnstabl i ricriwtio aelodau newydd i'r Polîs Arbennig - '...' lle byddai hynny'n bosibl.

'Rhaid i ni fynd i ddweud wrth y polîs,' meddai Siân yn sydyn.

Yn ystod y dyddiau nesaf, gwirfoddolodd naw mil o bobl, a derbyniwyd dwy fil ohonynt i rengoedd y Polîs Arbennig.

Wyneb 'mor sur â phot llaeth cadw' sydd gan Huw yn y stori 'Gobaith', ac i Poli, mae'r nam ar y diwrnod y bu'n dyheu amdano 'fel pry du wedi disgyn i lefrith' ('Mis Medi').

Dwyt ti ddim yn cofio Dad yn ei ddangos i Mam ac yn dweud mai i'r fan honno, lle'r oedd y polîs yn chwilio amdano, yr oedden ni yn dod ar ein gwyliau?'

'Ac roedd y polîs yn chwilio amdano y ffordd yma.'

Ymosodasant ar y polîs a oedd yn gwarchod gan ailfeddiannu maes y gad ar ôl ffrae ffyrnig.

Roedd y fen yn troi o'r ffordd gul a arweiniau heibio i'r hen eglwys a dyma galon Siân yn llamu wrth iddo weld car y polîs yn mynd heibio iddynt.

'...A'r polîs yn dweud ei fod yn beryglus dros ben,' ebe Tudur gan godi ar ei draed yn frysiog a dechrau llenwi gweddill y twll â'r pridd a'r tyweirch.

Roedd gan Miss Jones Bach dri chariad ffantasi%ol - Arolygwr y Poli%s, Prifathro'r Ysgol Ramadeg ac, yn rhyfedd ddigon, Arglwydd Davies, Llandinam.

Cyflwynodd Mabon a Ffederasiwn Glowyr De Cymru dystiolaeth fanwl am weithredoedd bwystfilaidd y polîs, ond yn wastad cawsant ateb pendant a boneddigaidd oddi wrth Churchill: 'Na', nid oedd sail ddigonol i gyfiawnhau cynnal Ymchwiliad Cyhoeddus.

Diflannodd car y polîs o'i olwg.

Unwaith neu ddwy fe ddaru ni ei dilyn at orsaf y poli%s yn Park Square lle'r oedd yr Arolygydd yn byw.