Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

port

port

Ond gwadwyd hyn i gyd gan y rheolwr/gyfarwyddwr, Mike Lewis, cyn y gêm yn Port Vale ddoe.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol heno bydd Flexsys Derwyddon Cefn yn erbyn Y Drenewydd a Port Talbot yn erbyn Hwlffordd.

Mae Walsall yn siwr o'u lle nhw yng ngemau ail-gyfle Ail Adran Cynghrair y Nationwide ar ôl curo Port Vale 2 - 0.

Geni George Thomas, yn ddiweddarach Arglwydd Tonypandy, yn Port Talbot.

Ers ei sefydlu ym 1996, bu Iechyd Morgannwg Health yn gweithio gyd phartneriaid i sicrhau gwell iechyd i'r bobl sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe a Bwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont.

Dywedodd fy mam wrthyf drannoeth fod rhyw dderyn wedi dweud wrthi am y digwyddiad.Euthum i ddawns yn y Cei unwaith.Roedd fy ffrind, Twm Fowey House (y Dr Thomas Gwilym Jones, un o benaethiaid Lever Brothers Port Sunlight wedyn) yn fy nghynorthwyo i smyglo fy siwt orau o'r ty wrth i mi ei thaflu o ffenestr y garet i lawr ato ac yntau yn sefyll ar yr allt wrth dalcen y ty.

Menter Nedd Port Talbot -Noson yng nghwmni Geraint Lovegreen a'r Enw Da yn y Clwb Rygbi am 8 o'r gloch.

Colli wnaeth Abertawe, 1 - 0, yn Port Vale ddoe.

Agor rhan o'r M4, y draffordd drefol gyntaf ym Mhrydain, i osgoi Port Talbot.

roedd abertawe yn chwarae port vale ar y vetch neithiwr yn yn yr autoglass.

Yn ne Cymru un person mae mynych alw arni i ddarostwng ysbrydion yw Tina Laurent, Y Cymer, ger Port Talbot.

Lladdwyd nifer o bobl ar draws Cymru, yn Rhosllannerchrugog a Phencae, Clwyd, Pontrhydyfen, Port Talbot, Y Rhondda a Chasnewydd.

Fydda i'n licio mynd 'nôl i Port ar wylia - gweld fy rhieni a ffrindia, a chael brc bach - ond famma dwi'n licio byw.'

Erbyn hyn yr oedd y gwynt yn chwythu oddi ar y tir ond bore ddydd Llun, er mawr syndod iddynt, nid oedd y tir ond pum milltir i ffwrdd a glaniwyd wrth ymyl goleudy Pembroke, Port Stanley, ar ôl wythnos ofnadwy yn y cwch.

Ond yn y chweched dosbarth yn ysgol Port.

Sefydlu'r gwaith dur cyntaf yn Port Talbot.

Fe guron nhw Port Talbot ddoe, tra roedd eu gwrthwynebwyr agosa Cwmbran yn colli yn erbyn Caerfyrddin.

Mewn meddygaeth, gellir trin staen 'gwin port' ar y croen drwy diwnio laser alexandrite fel bod y staen yn amsugno'r goleuni ac felly'n cael ei ddifrodi.

Unawdydd Ym mis Mehefin Meinir Thomas o Parkfields Rd oedd yr unawdydd mewn cyngerdd a gynhaliwyd yn Eglwys Abaty Margam fel rhan o Wyl Port Talbot.

Cafodd ei guro wedi 66 munud gan gic siswrn prif sgoriwr Port Vale - Tony Naylor.

Agor gwaith dur yr Abbey yn Port Talbot a fyddai'n creu gwaith i 20,000.

Mae 16,000 yn dal i gael eu cyflogi yn Llanwern, Port Talbot a Shotton ar Lannau Dyfrdwy.

Y grwpiau amlycaf i hanu o'r dref brysuraf yng Nghymru ydi Diems a Hyrbi ond erbyn hyn mae yna griw arall o'r Port wedi ymddangos ar y sîn, a does dim amheuaeth eu bod nhw wedi gwneud eu marc yn barod.

Dim pigau pin yn sownd yn y carped tan fis Mai; dim rhochian blynyddol Modryb Matilda ar ôl joch o port; dim crensian papur lapio'n slei bach i deimlo'r anrheg; dim anghofio codi am chwech y bore i roi'r twrci yn y popty; dim Ryan yn canu "Ai hyn yw'r Nadolig pwy a yr?" ar bob yn ail raglen radio; dim chwilota mewn hen gist am goron Caspar neu am ddoli go lân i orwedd yn y preseb; dim 'Dolig!

Ond heno, fel Neuadd enwog y Dre', Gorsaf yr Heddlu ar geg New Street ac ambell un o adeilada' nodedig er'ill y Port, 'ei le nid edwyn ddim ohono ef mwy.' Er y gellir dod o hyd i rai o'i weddillion yn nhafarn y Ship hefyd!

Stephen Brooker sgoriodd gôl Port Vale - bydd angen gwyrth ar Abertawe i osgoi dychwelyd i'r drydedd adran.