Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

porthmadog

porthmadog

Porthmadog v Juventus ar Y

(ch)Arddangosfa'r Swyddfa Gymreig - llinell ffordd liniaru i ardal Porthmadog CYFLWYNWYD (i) Adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio.

Yn y llyfr Porthmadog Ships mae gennym hanes am y llong Marie Kaestner a gollwyd gyda phawb oedd arni ar fordaith o Lerpwl i Borthmadog.

(c) Sefydlu'r Is-bwyllgor canlynol (gyda hawl weithredol) i ystyried y mater a chyflwyno sylwadau:- Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Cyngor a'r Pwyllgor Cynllunio ynghyd ac aelodau lleol Porthmadog.

Gêm gyfartal 1 - 1 yn erbyn Porthmadog gafodd Llangefni, sy'n yr ail safle.

Ymunodd ag un o longau Porthmadog fel Mêt gyda chwech o griw.

Cafwyd trafodaeth ar y materion canlynol - (i) Maes parcio gorsaf Porthmadog Datganodd swyddog o'r Rheilffyrdd Rhanbarthol bod maes parcio yr orsaf yn rhy fawr ar gyfer y defnydd a wneid ohono fel maes parcio ar gyfer pobl a ddefnyddiai'r tren.

Bu am fordaith yn yr Owen Morris, un o sgwneriaid Porthmadog, ac mae'n ei chanmol fel llong gref wedi ei hadeiladu o goed derw.

Prin fod tref Porthmadog yn enwog am ei cherddorion.

(i) Cais gan Gyngor Tref Porthmadog yn gofyn am adroddiad ar y sefyllfa ddiweddaraf.

Am ddeg o'r gloch y bore bydd aelodau o'r mudiad yn mynd i Ganolfan y Celfyddydau Dyffryn Madog, Porthmadog, lle bydd Pwyllgor Gogledd Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cwrdd.

Cafodd Clwb Pêl Droed Porthmadog ei ffurfio yn 1884, sydd yn eu gwneud yn un o glybiau hynaf Cymru.

(iii)Uwchraddio croesfan Y Traeth, Porthmadog Cyflwynwyd llythyr gan y Cyngor hwn ynglŷn â'r mater.

(ii) Bod y Prif Swyddog Cynllunio i gadw gwyliadwraeth ar y datblygiadau ar groesfan Y Traeth, Porthmadog a'i fod i anfon llythyr at y Rheilffyrdd Prydeinig os na fyddai unrhyw ddatblygiadau yn cymryd lle yn y dyfodol agos.

Ddydd Llun mae Bryn yn Virgin Megastore, Caerdydd, i arwyddo copïau o'i albwm ac yna yn Siop Eifionydd, Porthmadog, y diwrnod canlynol.

Sut y bu hi yng nghylch Porthmadog?

Aeth i'r mor yn ifanc iawn ar longau Porthmadog a go brin y medrai neb ddysgu dim iddo ef am fywyd y mor.

Roedd hi'n anhygoel canfod fod Siwsan Pwllheli ar y kibbutz yn gweld y byd trwy lygaid Cymreig ac Iddewig tra bod Siwsan Porthmadog ym Methlehem yn gweld y byd trwy lygaid Cymreig ac Arabaidd.

(iii)Tynnu sylw'r Prif Swyddog Iechyd Amgylchedd at gyflwr peryglus wyneb y maes parcio ger gorsaf Porthmadog.