Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

potensial

potensial

Angen golygydd -- mae potensial yma i fod yn gyfrwng dylanwadol.

Bydd hyn o gymorth i hyrwyddo potensial y profiad hyd yr eithaf.

Cytunwn fod gan y Cynulliad fel y'i bwriedir trwy'r mesur presennol rym a dylanwad potensial pwysig o ran ei allu deddfwriaethol eilradd.

Mae potensial haidd yn nhermau cynnyrch yn lleihau o gant i gant a chwarter yr erw am bob wythbos o oedi yn yr hau ar ol dechrau Mawrth.

Fe ddylai pobl sydd am i ddatganoli gael ei estyn a'i wireddu weld y potensial sydd gan ddeddfu o blaid y Gymraeg i osod cynseiliau deddfu mewn meysydd eraill.

Mae'n hymgyrchoedd yn rhai sydd angen cefnogaeth nifer o bobl i gyrraedd eu potensial ac mae yna o hyd ddigonedd o waith i'w wneud yn y maes.

Mae'n amhosib rhagweld beth sy'n mynd i fod yn ddefnyddiol, felly rhaid dangos ffydd yng ngallu ymchwilwyr i sylweddoli potensial syniadau newydd.

Y bwriad oedd dod o hyd i bump neu chwech o chwaraewyr gyda'r potensial i chwarae rygbi rhyngwladol.

Mae'r potensial gan dechnoleg i hwyluso defnyddio mwy nac un iaith -- ond ar hyn o bryd rydym ni yn defnyddio technoleg i ledaenu'r gagendor rhwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Cred bellach fod twf y sbectrwm teledu digidol yn y dyfodol yn cynnig y potensial i ddatblygu gwasanaeth Saesneg penodol i Gymru.

Y bwriad yw datblygu potensial y diwydiannau hyn î'r eithaf, yn ddiwylliannol ac economaidd, a hybu talentau Cymru trwy'r byd.

o Rocet yn ei ddweud mai 'gyrru dogfen bolisi sych at awdurdodau lleol' y mae'r Gymdeithas - ond mae'r potensial yma, yn y flwyddyn nesaf, o weddnewid sut mae Cymru yn cael ei rheoli.

"Mae'r potensial heddiw gymaint mwy o ran technegau," meddai.

ch) gosod strategaethau er mwyn sicrhau fod adnoddau cyfrifiadurol Cymraeg yn cyrraedd potensial llawn y farchnad Gymreig, yn hytrach nac aros ar y cyrion.

Credwn fod profiad yn sylfaenol i addysg a bod angen galluogi pobl ifanc i sylweddoli eu potensial.

Creodd Duw Adda o'r ddaear forwynol, yn un a allai ddwyn delw Duw, ac yn llawn potensial ar gyfer dynoliaeth.

bod gan bobl ag anfantais meddwl yr hawl i dderbyn cymorth ychwanegol gan y gymuned leol a'r gwasanaethau proffesiynol er mwyn sicrhau eu bod yn datblygu i'w llawn potensial.

Mae gan BBC CHOICE Wales, y gwasanaeth digidol newydd, y potensial i gael ei ddatblygu'n wasanaeth Saesneg llawnach ac arbennig i bobl Cymru.

Yn y ddeuoliaeth hon y gwelir y potensial am drychinebau.

Siot sy'n crisialu potensial y busnes tyfu madarch yw hwnnw lle cyfosodir y bwcedaid gwreiddiol gyda wyneb yr Hamster - y llysenw annwyl ar fabi bach June - yn ddiymgeledd ym mhlygion ei bram.

"Mae wedi bod yn benderfyniad o weledigaeth gan y cyngor sir i ddarparu'r gwasanaeth hwn -- mae denu'r tri cynhyrchiad mawr fel y rhain mewn dipyn dros dwy flynedd yn profi'r potensial sydd yma."