Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

praidd

praidd

Y braster a fwytewch, a'r gwlân a wisgwch, y bras a leddwch; ond ni phorthwch y praidd.

Gwyddai'r bugail yn dda am y boen o weld praidd newynog yn chwilio am borthiant a heb ei gael; gwyddai hefyd na chaent eu porthi oni ellid darparu ar eu cyfer yr Ysgrythur yn eu hiaith eu hun.

Nid eu bod yn diystyru'r gwelliannau a ddeuai i fywyd bob dydd eu praidd cofiwch.

Ynghlwm wrth y rhagrith y mae rhagfarn, y rhagfarnau sy'n perthyn i'r praidd.

Dduw: Gwae fugeiliaid Israel y rhai sydd yn eu porthi eu hunain; oni phortha y bugeiliaid y praidd?

Felly, er mwyn ceisio'u paratoi hwythau i allu hyfforddi eu praidd bu raid cyfieithu i'w mamiaith ar eu cyfer lawer o lenyddiaeth grefyddol yr oes a ysgrifenasid yn Lladin yn wreiddiol.

Ond fan yna yr oedd ef yn llercian ymhlith y praidd, fel gwenci neu lygoden Ffrengig enfawr - er mai ci bychan bach oedd ef o ran ffurf.

'Yr oedd cant namyn un o'r praidd mewn hedd/Dan ofal y bugail o hyd...'