Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pregeth

pregeth

Pregeth yn hyrddio'r meddwyn i ganol tragwyddol dân a brwmstan oedd y gyntaf, a chan fod aroglau'r ddiod felltigedig, y taranai'r diwygiwr yn ei herbyn, yn halogi'r ystafell ac yn gryf ar bob awel chwyrnol o'r gadair gyferbyn ag ef, teimlai Dan yn anghysurus wrth ei darllen.

O safbwynt arall gellir dweud fod mwyafrif gweinidogion yr Eglwysi Rhyddion yn heddychwyr a'u bod yn mynegi eu safbwynt o bryd i'w gilydd mewn pregeth, anerchiad neu erthygl.

Cododd helynt mawr yn sgil pregeth o'i eiddo ef ar Ddatguddiad xxii.

A, haleliwia, dyna'n union a gafwyd yn Siarad ar eu Cyfer, drama gyda nifer o negeseuon, ond nid pregeth.

Ar ôl i Bobol y Cwm orffen ac i Dad fynd allan am beint roedd Modryb wedi rhoi pregeth i Mam ar sut y dylai plant ymddwyn wrth y bwrdd bwyd.

Ac mae'n gas gen i hynny; fe allaf gael pregeth mewn capel.

Pregeth nid llyfr a droes Theomemphus a'i awdur o'u hen ffyrdd.

Abraham yn ei hen ddyddiau, yn planu coed, nid blodau....., Abraham yn planu coed, ac yn eu gadael i ofal Duw.' Dyna bennau'r pregeth: pregeth haws ei llunio yn awyrgylch nawdegau'r ganrif ddiwethaf nag yn nawdegau'r ganrif hon.