Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

preswyl

preswyl

Erbyn hyn y mae Glynllifon yn ganolfan ar gyfer cyrsiau llawn amser mewn amaethyddiaeth a cheir dau gwrs preswyl llawn amser.

Yn ogystal â chyrsiau preswyl eraill mae Glynllifon hefyd yn Ganolfan iaith a daw disgyblion ysgol yno o bob rhan o Wynedd am wythnos ar y tro i ddysgu Cymraeg ac i'w gloywi.

Am rai blynyddoedd tua chanol y saithdegau yr oedd yn un o dri phanelwr preswyl Gair yn ei le.

Mae goblygiadau datblygu sylweddol i'r gwasanaethau cartref a'r rhai preswyl.

Anghofiwch pob atgof sydd gennych o rynnu mewn canolfannau preswyl di-liw a di-raen yn ystod dyddiau ysgol.

Gweithgareddau preswyl

cartrefi nyrsio, cartrefi preswyl, darpariaeth tebyg i Abbeyfield a darpariaeth arbenigol henoed dryslyd