Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

priddoedd

priddoedd

Ffurfiwyd y priddoedd wrth i'r rhewlif grafu a rhygnu ei ffordd dros y graig.

Glei stagnohwmic, gyda cyfran uchel o ddefnydd organic, sy'n ffurfio yn yr ucheldir ac yn yr iseldir priddoedd stagnoglei sy'n datblygu.

Fe edrychir yn gyntaf ar nodweddion y prif ffactorau, sef hinsawdd, tirwedd, priddoedd ac amaethyddiaeth, ac yna edrychir yn fanylach ar y berthynas rhyngddynt.

Mae priddoedd podsolig yn ffurfio pan fo dwr glaw yn cludo elfennau o'r haenau uchaf i'r haenau is gan greu proffil lle mae'r haenau uchaf wedi eu cannu ac yn asidig.

Mae priddoedd mawnog yn cael eu nodweddu oherwydd y cyfran uchel o ddefnydd organig.

Yn gyffredinol nid oes haenau amlwg yn y priddoedd hyn.

Ymdriniaeth ymarferol ydyw gan wr craff sy'n deall techneg amaethu tan amodau arbennig ei fro, ei hinsawdd, ei gwyntoedd cyson a natur ei phriddoedd, (ceir yma un o'r enghreifftiau cynharaf o fap priddoedd), ac y mae ganddo gynghorion wedi'u seilio ar arbrofion cemegwyr y Gymdeithas Frenhinol.

Hefyd, fe fydd priddoedd alcalaidd iawn yn hisian yn swigod pan gant eu profi a finegr.

Fe welwyd eisioes fod Cymru ar y cyfan yn wlad fynyddig, gwlyb a chyda priddoedd gwael.

Mae priddoedd glei yn ddwrlawn am gyfnodau a datblygant lle mae'r draeniad yn wael.

Mae'r amaethwr wrth reddf yn ymwybodol o'r amrywiaeth priddoedd sydd rhwng ei gaeau, ac o fewn caeau unigol.

Y priddoedd yma sydd bwysicaf yng Nghymru, o ran arwynebedd, a cheir hwy ar dir o uchder canolig.

priddoedd.

Nodweddion y prif ffactorau Mae hinsawdd, tirwedd, priddoedd ac amaethyddiaeth Cymru wedi eu disgrifio'n fanwl mewn nifer o lyfrau ac erthyglau.