Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

prom

prom

Ddydd Sadwrn diwetha' fe ddaeth criw o artistiaid proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd i'r Prom yn Aberystwyth i ferfio talpiau o sebon - un o weithgareddau dathlu dengmlwyddiant Cymdeithas Gymraeg y Celfyddydau Gweledol, Gweled.

Gwisgais fy ffrog siyrsi winau - rhag ofn i Emli feddwl mai dim ond y siwt a wisgwn i ar y prom oedd yn ffit i'w gweld - a chardigan o liw mwstard, a phar newydd o sanau neilon.

Y munud nesaf, roedd o'n ei lordio hi ar hyd y prom 'run fath yn union a Mr Rees, Yr Hafod, ar ddiwrnod derbyn rhenti.

Yn hon, ceir darluniau o Aberystwyth, yr Hen Goleg, y prom, glan y môr ac ati.

Bu'r Cyngerdd Prom yn Neuadd Dewi Sant yn goron ar yr ymweliad.

"Mi fydd pobol Cwmystwyth wedi cyrraedd y Nefoedd yn eu clocsiau tra bydd pobol Aberystwyth yn cerdded y prom yn eu slipers." Honnir iddo unwaith ddweud wrth gynulleidfa fod eu pechodau, "cyn ddued a chachu mochyn".

Ar ben draw'r prom, dyma fo'n troi a gyrru'n ôl gan aros yn agos iawn i'r fan lle'r oedden ni.

Y noson gyntaf y daeth i Aberystwyth, yr oedd yn un o'r dwsinau a glystyrai o gwmpas Idwal wrth i hwnnw ymlwybro mewn rhialtwch a hwyl ar hyd y prom.

Mi fyddan nhw'n dod yma i fynd â chdi i ffwrdd hefyd os na fyddi di'n ofalus ar y naw." Y darn o'r prom oedd yn ymestyn cyn belled â'r cwrs golff oedd y darn gafodd Joni i'w chwilio.

Ond cyn bo hir, daeth y prom a'r mor i'r golwg.

Wrth gerdded trwy'r tyrfaoedd ar y prom fe ddechreuodd Joni chwibanu.

Eirlys Edwards," meddai Emli Preis toc, fel petai hi am i bawb ar y prom glywed.

Treuliai ef ei bnawniau Sadwrn yng nghwmni ei fyddin breifat o gyfeillion, un ai ar deras y stadiwm bêl-droed yn cega ei dîm a gollai yn ddieithriad, neu ar y prom yn pwmpio pres i beiriannau soffistigedig y parlyrau adloniant.

Clywai sŵn y tramiau'n drybowndian ar hyd y prom a brysiodd at y ffenestr.

Dyma beth oedd prom!

Fe wrandewais innau ar y cyfan, a gadael i Alis ei thywys hi oddi wrthyf ar hyd y prom.