Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

prosiectau

prosiectau

bydd blychau gwneud tail ar gael i ysgolion sydd eisiau eu defnyddio mewn prosiectau gwyddoniaeth.

Codwyd dwy fil o bunnau mewn cyfraniadau, a'r bwriad yw gofyn i Lys-gennad Prydain yn Nicaragua i ddyblu'r swm ar gyfer prosiectau ar yr arfordir.

Felly, er mwyn ceisio gwneud iawn am y diffyg hwn, hoffwn ddod â'r cyflwyniad i fwcwl drwy gyfeirio at rai prosiectau sydd ar waith neu ar y gweill gennym fel Menter yng Nghwm Gwendraeth.

Trwy gynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Adran Wasanaethau Cymdeithasol sicrheir bod prosiectau yn cael eu monitro.

Y disgwyl yw y byddan nhw'n pennu cyfran benodol o'r arian ar gyfer prosiectau hefyd.

Yn olaf drwy cydlynu grwpiau gwirfoddol eraill mewn prosiectau a reolir gennym ni e.e.

Bu cynnydd hefyd yn yr oriau hyfforddiant mewnol gyda dyfodiad staff prosiectau newydd ynghyd a staff craidd.

Prosiectau Addysg Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. -->

(b) roedd y Cyngor i gytuno i gynnwys cynnig am ganolfan gynghori ym Mlaenau Ffestiniog ar ei restr o prosiectau a gyflwynid i sylw'r Swyddfa Gymreig dan ba bynnag bennawd fyddai'n addas.

Caf gyfle eto i gyfeirio at rai o'r prosiectau arbennig sydd gennym ar y gweill yng Nghwm Gwendraeth sydd yn ceisio meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith ar ddiwedd y cyflwyniad hwn.

Yn drydydd, trwy gynnull gweithwyr prosiectau amrywiol y sector wirfoddol fel ag a wneir ym Meirionnydd.

Cyn ei swydd bresennol gyda Panasonic, ef oedd y Rheolwr Prosiectau Peirianneg yn Channel 4, lle y bu'n gweithio am ddeng mlynedd.

Ymysg y prosiectau a gymeradwywyd gan Bwyllgor Monitro Rhaglen Dyfed,Gwynedd, Powys yw'r prosiect hwn ac felly yn dilyn ystyriaeth bellach yr wyf yn falch o ddweud fod y problemau hyn wedi eu goresgyn ac y bydd yr astudiaeth yn mynd yn ei flaen yn awr.

Y mae arian ar gael o'r corff hwn, hefyd, ar gyfer prosiectau, ond, foddbynnag, os yw cais yn llwyddiannus y mae cryn oedi cyn derbyn yr arian.

Er mwyn hwyluso a rhoi ffurf i'r broses hon, datblygodd y Grŵp Prosiectau Arbennig o fewn Cymorth i ferched yng Nghymru, sy'n cynnwys gweithwragedd llochesau menywod sy'n gweithio yn maes tai, a gweithwraig tai CiF nifer o fodel-gytundebau.

Erbyn hyn, mae arian Ewrop yn dechrau cyrraedd prosiectau arbennig yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.