Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pwyl

pwyl

Yn y grwp, felly, mae Gwlad Pwyl ar y brig gyda 13 o bwyntiau, Belarws gyda deg pwynt a Iwcrain ar wyth.

Doedd yna ddim goliau yn y gêm rhwng Cymru a Gwlad Pwyl yn Warsaw, neithiwr.

Yng ngemau eraill Grwp 5, cyfartal 1 - 1 oedd y sgôr rhwng Armenia a Gwlad Pwyl.

Nid oedd y sefyllfa lawer yn well yn Sbaen, yn ne'r Eidal, yn Iwerddon nac yn hen Wlad Pwyl.

Mae Gwlad Pwyl wedi enwi 8 o'r 11 a ddechreuodd y gêm yn erbyn Cymru ym mis Hydref ar gyfer y gêm nesaf rhwng y ddwy wlad yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd ar Fehefin 2.

Cymru ar hyn o bryd sy'n bedwerydd yng ngrwp pump, ar ôl colli ym Melarws a chael gemau cyfartal gyda Norwy a Gwlad Pwyl.

Mae tîm pêl-droed Cymru yng Ngwlad Pwyl ac yn paratoi am ei gêm yn Warsaw nos yfory.

Dechreuodd Jason garu gyda Rhian ac yn fuan iawn bu'n rhaid iddo gyfadde ei fod wedi priodi merch o Wlad Pwyl er mwyn iddi hi gael pasport i aros ym Mhrydain.

Dewiswyd 25 o unawdwyr ar gyfer cystadeleuaeth eleni, cystadleuaeth sydd yn cynnwys gynrychiolaeth gref o ddwyrain Ewrop - o Belarus, Bulgaria, Croatia, Georgia, Latvia, Macedonia, Gwlad Pwyl, Romania, Russia, Slovakia a'r Iwcrain.

Gweithwyr yng Ngwlad Pwyl yn sefydlu 'Solidarity' dan arweiniad Lech Walesa.

Bydd y tîm pêl-droed cenedlaethol yn ceisio ateb beirniadaeth a sicrhau pwynt o leia yn y gêm yn erbyn Gwlad Pwyl yn Warsaw, heno.

Ar ôl colli yn erbyn Gwlad Pwyl yng Nghaerdydd mae gobeithion Cymru o gyrraedd y rowndiau terfynol wedi pylu, Ond nid yw Ryan Giggs wedi anobeithio'n llwyr.

Yn fuan ar ôl Eisteddfod Dinbych, goresgynnwyd Gwlad Pwyl gan Fyddin Natsîaidd Hitler.

Gêm gyfartal, 1 - 1, gafodd Gwlad Pwyl yn erbyn Yr Alban mewn gêm gyfeillgar yn Begosh.

Llwyddodd Gwlad Pwyl i daro'n ôl a dod yn gyfartal gyda pheniad gan Glowacki.

Tair blynedd yn ôl yr oedd Jaques Chirac yn gobeithio agor y drws i Wlad Pwyl, i Ungaria ac i'r Wladwriaeth Czech erbyn 2000.

Yng ngwlad Pwyl gellid claddu pechodau o dan yr ysgawen gan y byddai'r goeden yn eu derbyn.

Gwlad Pwyl yw'r ffefrynnau i ennill y grwp, ac mae Belarus a'r Wcrain yn cystadlu am yr ail safle.

Ar ôl sgorio chwe gôl yn eu dwy gêm gynta yn y grwp, dim ond dwywaith y gwnaeth Gwlad Pwyl greu cyfle clir i ychwanegu at eu cyfanswm.

Mae tîm dan 21 Cymru yn wynebu eu cyfoedion o Wlad Pwyl y prynhawn yma.

Gwlad Pwyl sy'n aros ar frig y grwp gyda saith pwynt.

Mae'n mynd i fod yn anodd iawn heno, oherwydd mae'n rhaid i'r Cymry fynd a difetha parti Gwlad Pwyl.

Mae gan Mark Hughes broblem cyn gêm nesa Cymru yn rownd ragbrofol Cwpan y Byd - yn erbyn Gwlad Pwyl ddechrau Mehefin.

Nawr mae'n rhaid i ni fynd i Wlad Pwyl.

Hefyd yng Ngrwp 5 neithiwr, curodd Gwlad Pwyl Armenia 4 - 0 a llwyddodd Belarws i guro Norwy 2 - 1.

'Roedd Ffrainc a Phrydain wedi ymrwymo i amddiffyn Gwlad Pwyl rhag oresgynwyr, ac aeth Prydain i ryfel yn erbyn Yr Almaen ddeuddydd ar ôl goresgyniad Gwlad Pwyl.

Mae merched yn Rwsia, yr Almaen a Gwlad Pwyl yn cymryd te betys yn rheolaidd i gadw trefn ar y gyfundrefn genhedlu.

Yn yr Almaen a Gwlad Pwyl heddiw defnyddir gwraidd betys a'r sudd ymron yn ddyddiol i hybu gallu'r corff i wrthsefyll afiechyd.