Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pwysleisiodd

pwysleisiodd

Pwysleisiodd mai gwragedd a roddodd heddwch yn uchel ar yr agenda gwleidyddol ac mai'r arweinwyr â'u dilynodd drwy arwyddo cytundebau rhyngwladol.

Pwysleisiodd J.

Pwysleisiodd yn ei ddatganiad fod gan John Hollins ddwy flynedd arall o gytundeb fel rheolwr - mi wnaeth o arwyddo'r cytundeb yn gynharach yn y tymor - a bod cwmni Ninth Floor, perchnogion presennol y clwb yn bwriadu parchu'r cytundeb hwnnw.

Pwysleisiodd Mrs Evans y pwysigrwydd o ddangos yr adroddiadau hyn i bawb a fynegai ddiddordeb.

'Does dim brys gwyllt.' Pwysleisiodd yn fwriadol, 'Pobl ddiarth, weldi.' Gŵr ifanc tal, tenau, yn gwisgo sbectol oedd o Edrychodd ar yr ymwelydd, ac edrychodd yntau'n ôl arno.

A phaid ti â bod yn hwyr,' pwysleisiodd.

Wrth drafod amodau'r swydd pwysleisiodd y pwyllgor cyfrifol yr anawsterau ariannol.

Ac fel y pwysleisiodd Mr Dafydd Glyn Jones mae doniolwch yn elfen y dylid ymdeimlo a hi'n gyson yn y llyfr.

Pwysleisiodd Kay-Shuttleworth fod rhaid i'r Dirprwywyr fod mor '...' â phosibl yn eu sylwadau os oedd yr Adroddiadau i fod o unrhyw werth.

'Ma hi'n llithrig.' pwysleisiodd Ifor.

Pwysleisiodd Meic Haines nad ar gefn tanciau'r Fyddin Goch y daeth y chwyldro i Guba.

Pwysleisiodd mai deddfwriaeth oedd achos y newidiadau hyn.

'Ma'f lechan 'na uwchben dfws beudy yn befig, Mr Huws,' pwysleisiodd Malcym.

Cefnogodd gynrychiolydd y cyngor cymuned lleol y datblygiad ond pwysleisiodd ei bod yn bwysig bod y gymuned leol yn cael ei gwybyddu o unrhyw ddatblygiadau.

pwysleisiodd ynddi nad oedd yn cytuno â'r farn mai ei hamddiffyn ei hun a wna gwlad sy'n ymosod ar wlad arall.

Pwysleisiodd Lingen, er enghraifft, ei fod wedi mynd dros bob un o'r adroddiadau a ysgrifennwyd gan ei is-ddirprwywyr a hynny yn eu gwydd.

Pwysleisiodd uno achau ac uno dwy ystad.