Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pysgodyn

pysgodyn

"Dyna'r peth gorau a ddigwyddodd i mi erioed," ebe'r morwr wrth wylio'r pysgodyn mawr yn troi ar ei gefn ac yn nofio i ffwrdd.

Mae hefyd wahaniaethau mawr rhwng ffisioleg croen pysgodyn a chroen yr amffibiad.

Mae cytundeb rhwng pysgotwyr sewin a biolegwyr/naturiaethwyr fod gwahaniaeth rhwng pysgodyn yn 'bwydo' a physgodyn yn cymryd ambell i gegaid.

Dyna beth oedd y pysgodyn yna'n dda, i ddenu cath i mewn i'r trap !

'Roedd yn ddarlun o dristwch; ei gnawd yn oer, ei geg yn glafoeri, a'i lygaid mor bwl ddifywyd â llygad pysgodyn marw.

Wrth gerdded draw ato gwelodd ei fod yntau hefyd wedi cael pysgodyn.

Dyna pam mae'r pysgodyn yn drewi cymaint." "Pam na fuasai'n dod yma i'w gario i ffwrdd neu i'w symud?

Ac roedd Fflwffen yn siwr o fod wedi arogli'r pysgodyn yna.

Ar un ochr, tynnodd lun powlen pysgodyn aur, ar yr ochr arall, bysgodyn.

Past pysgodyn oedd rhwng y tafelli, ond roedd y dafell uchaf yn codi i fyny fel adain awyren Delta, oddi wrth y past.

Siwt frethyn lliw siarcol, tei streipiog, dim sbienddrych, ac yn edrych fel pysgodyn allan o ddŵr yn y lle hwn.

Tynnodd Aun ddarn o bren un deg wyth centimedr o hyd o'i fag a cheisio mesur y pysgodyn aflonydd o faen ei drwyn i fforch ei gynffon.

Os gwelai pysgodyn gysgod ar y dw^r byddai'n amhosib ei ddal.

Teimlai'r pysgodyn yn ymladd yn ei erbyn.

Roedd yna fachyn i ddal abwyd er mwyn denu'r gath, ac wrth dynnu yn hwnnw i gael y pysgodyn yn rhydd, roedd gwifren yn gollwng drws i lawr am geg y cawell.

Ond un o'r cysuron mwyaf i mi oedd fel y dysgodd ganu Hen Wlad Fy Nhadau mor ddiffwdan (gyda holl urddas pysgodyn aur mud, marweddog) ar amrantiad (drwy osmosis) yn y ddywededig gynhadledd ar lan hen Afon Ddyfrdwy ddofn, yng nghwmni yr anwylaf gwnewch-i- mi-fedd-mewn-unig-fan Wyn.

Pa ryfedd y gelwir y pysgodyn yn Lady of the Stream gan y Sais?

'Na, fedra i ddim cael y bachyn yn rhydd, treia di,' meddai wrth roi'r pysgodyn i Bleddyn.

Nid yw'n ddigonol darparu ysgyfaint yn unig ar gyfer y pysgodyn.

Steve Buscemi (Adolpho Rollo yn y ffilm hon; Mr Pink yn Reservoir Dogs) yn ddelwedd ynddo'i hun - ei wyneb; llygaid pysgodyn, dannedd ymwthiol a gormod ohonynt, gwallt tenau yn cilio o'i dalcen - wyneb hyll yn y bôn ond un nad oes modd tynnu'ch llygaid oddi arno.

Arhosodd am eiliad i'r pysgodyn gael cyfle i lyncu'r abwyd, yna dechreuodd droi ei sbinar.

Llwyddodd i gael y bachyn o geg y pysgodyn a rhoddodd y brithyll yn ôl yn yr afon.

Ac os trof fy ngolygon i'r de gwelaf grychydd yn llyncu pysgodyn yn yr afon, a churyll yn ymsaethu i lawr i ddal ei sglyfaeth, a dyn yn bwyta'r oen i ginio.

Bydd y cerdyn yn troi'n chwim ar ei echel ac os gwyliwch yn ofalus, bydd y pysgodyn yn ymddangos fel petai yn y bowlen.

Cyhoeddwyd rhai ohonynt--stori'r 'Pysgodyn Mawr' ac eraill yn Canrif y Chwarelwr, ond y mae llawer eraill nas rhoddwyd ar bapur eto.

Ceir enwau cyffelyb yng Nghymru wrth gwrs ond sylwais ar yr enwau tafarnau canlynol o bob rhan o Gymru sy'n cynnwys enwau adar, anifeiliaid ac un pysgodyn pur gyffredin: Tafarn Ditw, (LLan-y-cefn, Penfro); Tafarn Hwyaid, (Carreg-lef, Mon), Tafarn y Brithyll (Ystradmeurig, Ceredigion); Tafarn y Cornicyll (Llanwenog, Ceredigion); Tafarn y Gath

yna'r foment honno pan fydd y pysgodyn yn ei holl ysblander arian-lilog-las symudliw, ar garped cefndirol o eira efallai, gwn fod yma gyfoeth yn y profiad a gwerth yn y parsel!

Gadewch i ni ystyried y pysgodyn yn datblygu'n ammffibiad.

Rheolir swm yr halen yn y gwaed gan yr arennau hyn hefyd, yr hyn a wneir gan y tagellau yn y pysgodyn.

Mae'r pysgodyn, er enghraifft, yn gallu taflu allan gynnyrch y toriadau nitrogenaidd o'i fewn ar ffurf amonia.

Mae dy un di o faint go lew,' meddai wrth Bleddyn, 'ond mae hwn braidd yn fach,' oedd ei sylw wrth weld pysgodyn Alun.

Dw i wedi bachu pysgodyn mawr!' gwaeddodd.

Rhedai o gwmpas mewn cylch a'i drwyn ar y ddaear, ond pan âi'n rhy agos at y pysgodyn drewllyd roedd yn ysgwyd ei ben ac yn tisian drosodd a throsodd lawer gwaith.

'Rwyf innau'n barod i fentro honni mai'r pysgodyn mwyaf a ddaliwyd gan y Cilgwyn oedd T.

Pysgodyn cras yw'r penhwyaden wrth gwrs, ac fel ob pysgodyn arall o'r grwp, y mae'n epilio ddiwedd gwanwyn.