Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

raffl

raffl

Siaradodd Mrs Thatcher yn wych, tynnodd y tocynnau raffl a hebryngais hi drwy'r dyrfa gan ysgwyd llaw gyda chyn gymaint âg oedd yn bosib tuag

Raffl: Ar ol cael y manylion yngl^yn a dyddiad y Sioe Ffasiynau, bydd Mary Roberts, yr is-ysgrifennydd rhanbarth, yn trefnu'r raffl.

Rhwng y Cyngerdd a Raffl a drefnwyd gwnaed elw o dros pedwar cant a phedwar deg o bunnau tuag at Cronfa'r Ysgol.

Raffl: Tynnwyd y raffl fawr yn ystod y Sioe Ffasiynau.

Raffl: Cynigiwyd ein bod yn cynnal raffl eto eleni.

Mae yna rai sy'n ennill pob raffl ac yn gweiddi 'House' o flaen pawb arall, ac mae yna eraill sy'n talu'u harian ac yn ennill dim.

Diolchwyd yn fawr i Mary Roberts, yr Is-ysgrifennydd Rhanbarth, am eu gwaith diwyd yn trefnu'r raffl.