Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

reol

reol

Mae'n bwysig iawn fod aelodau'r Pwyllgor yn deall o'r cychwyn bod modd defnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn y cyfarfod a gellir atgyfnerthu hyn yn weledol drwy osod copi o bolisi iaith y Cynulliad (pan ddaw) neu eiriau Deddf Llywodraeth Cymru ynghylch defnydd y ddwy iaith, neu Reol Sefydlog 8.23 -- 'Caiff aelodau'r pwyllgorau, a phersonau eraill sy'n annerch y pwyllgorau siarad Cymraeg neu Saesneg, a bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer trafodion Cymraeg.

Cafwyd goliau di-ri, sgiliau i ryfeddu arnyn nhw a Ffrainc yn fuddugol yn y diwedd 2 - 1 yn erbyn yr Eidal ar Reol y Gôl Aur wedi amser ychwanegol.

Yr oedd Elis Wynne ar y pryd yn gorffen ei gyfieithiad o Reol Buchedd Sanctaidd Jeremy Taylor.

Ychwanegodd ymhellach ddwy reol gyffredinol ynglŷn â safon beirniadaeth a natur cyfalaw i'r pwyllgor eu hystyried ymhellach.

Onid oedd perygl i gynulleidfa droi'n dorf ddi-reol?

Mae un reol euraidd ar y 'Piste', sef - gwyliwch y sgiwyr araf a'r rhai sy'n is na chi - ond doedd neb fel tasa' nhw wedi clywed amdani hi yma.