Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

restr

restr

Cynhwysir yr afon ar restr Leland lle'i gelwir yn Avon Cadnant a fresch broke.

Edrychodd rhai ar yr enwau a welwyd ar restr aelodau'r byrddau rheoli a oedd yn mynd i drefnu a chynnal y diwydiant drostynt hwy - y glowyr.

Ymlaen â hwy wedyn i swyddfeydd y wrdd Masnach yn Whitehall, lle rhoddodd Llywydd y Bwrdd, sef Sydney Buxton, restr o gwestiynau iddynt i'w hateb ar bapur - fel petaent yn ddisgyblion ysgol yn sefyll arholiadau!

Nid oes yna yr un gan sy'n merwino'r glust yn y casgliad o ganeuon er bod yna un neu ddwy yn arbrofol - fel Cartref sy'n restr o ddisgrifiadau o dai ar werth.

Bydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu at restr BBC Cymru'r Byd.

Cliciwch yma am restr o'i aelodau.

Onid oedd gwladoli'r diwydiant yn uchel ar restr bwriadau'r llywodraeth newydd?

Yn dilyn hyn bu i 11 o gonsortia ddatgan diddordeb yn ffurfiol ac aeth pedwar ar restr fer.

Gwnewch restr o rai o'r llefydd lle gall gweithiwr gofal hyrwyddo datblygiad personol a gwrthweithio diffyg hunan-barch.

Y mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi enwau'r chwe llyfr sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2001.

Mae Ryan Giggs ar restr fer Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol am yr anrhydedd o Chwaraewr Gorau'r Flwyddyn.

Mae hwn wedi profi yn un o'r llyfrau mwyaf llwyddiannus, wedi mynd i sawl argraffiad ac wedi bod ar restr llyfrau gosod y Cyd-Bwyllgor Addysg am flynyddoedd.

'-R oedd gan y Pwyllgor Addysg restr ac arni enwau dwy ar bymtheg o ysgolion a oedd i'w cau.

Mae anfon adroddiad adref o feysydd tramor heb yr hyn a elwir yn ddarn i gamera yn uchel ar restr pechodau marwol yr adran newyddion.

Mae i'r Wasg restr hir o amrywiol deitlau yn cynnwys gweithiau enwog ar bob math o bynciau, ac mae dros 500 o deitlau mewn print ar hyn o bryd.

Pan edrychir ar restr gyflawn o weithiau Elfed, un peth sy'n taro dyn ar unwaith yw pa mor gyfartal, yn ieithyddol, ydoedd swm ei gynnyrch.

Cliciwch yma am restr o Aelodau cyfredol y Cyngor au bywgraffiadau.

Cliciwch yma am restr o Aelodau cyfredol y Cyngor a'u bywgraffiadau.

Cawn restr a chyfeiriadau gan fy nhad a marc arbennig os oedd Cymry Cymraeg yno.

r : roedd eich cyfrol hen lwybr a stori%au eraill ar restr fer llyfr y flwyddyn cyngor y celfyddydau eleni, a daeth hen lwybr yn agos at gipio'r fedal ryddiaith yn yr wyddgrug ddwy flynedd yn ôl.

Digwyddais alw i mewn y diwrnod o'r blaen - a rwyn ymddiheuron gyhoeddus yn awr i'r ddau tu ôl i'r cownter am dorri ar draws eu sgwrs trwy holi am gopi o Restr Testunau Eisteddfod Dinbych y flwyddyn nesaf - a chael yr ateb, Dydyn nhw ddim allan eto, gan un o'r ddau.

Mae'n debyg bod ei enw e i lawr ar restr yr undesirables sydd mewn gwersyll rywle tua Wick yn yr Alban.

(b) roedd y Cyngor i gytuno i gynnwys cynnig am ganolfan gynghori ym Mlaenau Ffestiniog ar ei restr o prosiectau a gyflwynid i sylw'r Swyddfa Gymreig dan ba bynnag bennawd fyddai'n addas.

Ar hyn o bryd, mae gwella'r amgylchedd yn isel iawn ar restr y rhesymau cydnabyddedig dros adennill.

Yn fras felly, gan mai ef sy'n drydydd ar restr ymgeiswyr ei blaid, rhaid i Lafur enill rhyw drigain y cant o'r bleidlais iddo fod yn sicr o gadw'u sedd.

Perygl yw iddi fynd yn rhy hwyr bellach i droi'r llanw ond yn sicr dylai hwn fod yn fater a fydd yn uchel ar restr blaenoriaethau Huw Jones.

Mackintosh oedd yr ymgeisydd cryfa' ar restr fer o dri.

'r Cynghorau Unedol newydd wrthi'n paratoi ar gyfer grym, cyhoeddodd y Pwyllgor Democratiaeth restr o ofynion iddynt i sicrhau eu bod yn gweithredu'n gadarn dros y Gymraeg, gan gynnwys cyflwyno polisi iaith cadarn; llunio Cynllun Addysg Cymunedol; creu strategaeth dai a chynllunio; sefydlu Pwyllgor Datblygu Economaidd; ffurfio Fforwm Ieuenctid i'r Sir; a sicrhau cydweithio ymhlith y Cynghorau i greu Fforwm Cenedlaethol i ddwyn gwir bwysau ar y Llywodraeth Ganolog mewn meysydd tebyg i addysg a thai, ac yn y pen draw i gymryd lle'r Quangos.

Ceir ynddo restr o ffeithiau a digwyddiadau yn hanes y dref a'r ardal oddi amgylch am y naw can mlynedd diwethaf, ynghyd â chasgliad o hen luniau diddorol dros ben.

Meddylwyr mawr, pregethwyr o fri, beirdd ac awduron na ddileir eu henwau fyth o restr anrhydedd ein gwlad.

Gosododd Einion ei restr o'r cathod coll ar ganol y bwrdd.

Croeso - bydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu yn syth at restr tanysgrifwyr BBC Cymru'r Byd.

Mae yno restr hir o bobl ddigartref yn barod - rhestr a dyfodd o 571 yn 1996 i 800 yn 1999.

Ac mae gen i restr o lyfrau sy'n dweud wrthych chi sut i fynd o gwmpas y busnes o hel achau.