Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

retina

retina

yn berifferol i'r retina, ac felly er mwyn gweld pethau tywyll mae'n well cael y golau i ddisgleirio ar y rhan hon o'r retina.

Diffoddwch y goleuadau, a daliwch ddarn o gerdyn gwyn y tu ol i'r bowlen yr ochr arall i'r gannwyll.Dyma fydd y retina.

Os niweidir y retina mewn damwain, gellwch fynd yn ddall neu'n wan eich golwg.

Mae'r 'rhodenni' yr ymylon y retina, h.y.

Llygad - Golwg deulygad sydd gan y rhan fwyaf o fodau dynol, sy'n golygu fod y ddau lygad yn canolbwyntio ar wrthrych, a phob retina yn anfon i'r ymennydd neges glir am yr hyn a welir gan y llygad hwnnw.

Mae'n rhaid defnyddio'r hyn a elwir yn olwg berifferol ; mae dau fath o gell yn retina'r llygad - y 'rodenni' a'r 'conau'.

Y mae sgrin yng nghefn eich llygad o'r enw y retina.

Cysylltir y retina a'r nerf optig, sy'n cludo'r neges i'r ymen- nydd.

Mae'r delwedd ar eich retina hefyd ar ei phen i lawr, ond mae'r ymennydd yn dehongli hyn a gwybodaeth arall ar ein cyfer, ac yn dweud wrthym pa mor fawr yw pethau a pha mor bell i ffwrdd y maent.

Mae'r amrannau a hefyd socedi'r llygaid yn eu gwarchod rhag cael eu taro, ond dylech gofio hefyd i beidio ac edrych i lygad yr haul; mae'r retina'n sensitif iawn, a gellir ei niweidio.