Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rewi

rewi

Mae llwyddiant semenu artiffisial yn dibynnu ar y gallu i rewi semen a'i gadw nes bod angen ei ddefnyddio.

Tybiwyd ar un adeg mai dwr oedd crisial, wedi ei rewi mor galed fel na allai fyth dadmer.

Fe fyddai defnyddio cerddoriaeth wedi'i rewi ar dâp yn groes i ysbryd y gwaith.

Ac yn un o'r teithiau hyn, hyd y paith, fe dorrodd y Dodge i lawr a bu bron i Homer oedd ond baban rewi oherwydd yr eira oedd ar y llawr a'r gwynt oer yn chwythu.

Hynny yw, os buoch yn ddigon darbodus i rewi darn o'r frest cyn i'r carcas fynd i ddrewi.

Ar adegau felly, cyn sicred â dim, y mae gên y gohebydd druan yn tueddu i rewi a'r gwefusau'n crynu wedi oriau'n gwagsymera yn yr oerni, gan wneud y dasg o adrodd yr hanes gerbron y camera'n un hynod boenus.