Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhagarweiniad

rhagarweiniad

Yn rhagarweiniad i'w gynllun ymunodd a dosbarth nos, er ei bod yn hwyr yn y tymor.

Gair i gall meddan nhw, a diau y gwelsoch o'r Rhagarweiniad fod yr awdur yn siarad o brofiad chwerw o hyn o beth.

Yn y Rhagarweiniad trafodir yn fyr y dosbarthau gwahanol mewn Ieithyddiath : (i) Ieithyddiaeth Gyffredinol neu Ddamcaniaethol, yn gofyn cwestiynau cyffredinol, megis, beth yw iaith?; sut y mae iaith yn gweithio?; pa elfennau sy'n gyffredin i bob iaith?

Argyhoeddwyd ef gan ddadansoddiad Murry fod ymwrthod ag uniongrededd yn rhagarweiniad anhepgor i ffydd lwyrach a chywirach.

'Rhaid i ni bobl Cymru ddod i weld bod gennym gyfle unigryw i greu ein dyfodol ein hunain trwy ein gweithredoedd ein hunain,' meddai'r rhagarweiniad.

Rhagarweiniad

rhagarweiniad, datblygiad, diweddglo

(Gweler y Rhagarweiniad am y manylion.) Rhan o'ch rol chi fel cydgysylltwr yw ysgogi arbrofi, annog a chefnogi menter mewn dysgu.

Cen Williams RHAGARWEINIAD (Ar gyfer y Cydgysylltwyr Iaith yn fwy na neb) Prosiect ar gyfer athrawon Gwynedd fu'r PROSIECT DATBLYGU ADDYSG DDWYIEITHOG o'r cychwyn cyntaf.