Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhagwelir

rhagwelir

Yn y dyfodol rhagwelir y bydd Tai Cymru yn disgwyl i'r Gymdeithas ddatblygu ei stoc gyffredinol ar gyfer anghenion arbennig ac y

Ond rhagwelir hefyd y syniad mai'r Ideâu Platonaidd oedd testun y beirdd, ac nad hanes a phrofiadau dynion oedd eu pwnc, ond 'syniadau athronyddol pur'.

Rhagwelir y bydd y Mesur hwn yn codi proffil a statws y Gymraeg.

Cynhyrchwyd taflenni i'w dosbarthu i lywodraethwyr ac ysgolion yn amlinellu manteision addysg Gymraeg, a rhagwelir mai cyflenwi gwybodaeth am y Gymraeg fel iaith a chyfrwng fydd un o brif swyddogaethau'r pwyllgor yn y dyfodol agos.

Rhagwelir y bydd sawl corff yn gyfrifol am weinyddu addysg yn ei ystyr ehangaf yng Nghymru, sef

Rhagwelir hefyd fod y math o lety y bydd ei angen yn newid.