Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhemp

rhemp

rhemp am Algebra .

BLODAU: Mar hi'n amlwg fod dwyn a lladrata wedi mynd yn rhemp yn yr ardal yma.

Yr unig broblem oedd malaria, sy'n tueddu i fod yn rhemp ar dir isel, ac sy'n fygythiad difrifol i bobl fu'n byw cyhyd yn yr ucheldir.

rhemp?

Mae'n anodd meddwl am neb a fuasai'n awyddus i hawlio'r cyfansoddiadau hyn fel ei waith personol, ond mewn oes pan oedd llên-ladrad yn rhemp, dysgodd y Meudwy drwy brofiad chwerw, mae'n rhaid, y dylai ddiogelu ei gynhyrchion, a dyma paham y ceir 'Entered at Stationer's Hall', 'All Rights Reserved' ac 'Ni ellir argraffu y cyfansoddiadau hyn heb ganiatâd yr awdur' ar bob un o'i lyfrau.

Mae'r hen fyd 'ma wedi mynd yn rhy faterol; aeth hunanoldeb yn rhemp ac yn glwy cymdeithasol.

(ibid., Mae'n well ganddo ddychymyg rhemp Pantycelyn na meddwl cysa/ ct Goronwy Owen.

"...sialens i awduron o'u gallu a'u profiad hwy yw dal dros fyth mewn geiriau gamp a rhemp glowyr y Gogledd," meddai.

Gwyddai oddi wrth yr ychydig lythyrau a ddilynodd nad oedd pethau'n argoeli'n dda i Lynges Prydain yn India'r Gorllewin - Eistaing, a'r Llyngesydd a'i holynodd, Comte de Guichen, yn gyfrwys, y morwyr a'r milwyr yn anystywallt, afiechydon yn rhemp a llong ugain oed fel y Cornwall yn gollwng fel basged.

Mor wir y gair, Lle bydd camp bydd rhemp...

Yn ôl un seicolegydd mae lollipoprage yn rhemp.

Aeth nerth, egni a brwdfrydedd yn brin ac y mae anffyddlondeb i oedfeuon yn rhemp.

Er na feddyliais erioed am Awstralia fel gwlad lle mae cywirdeb gwleidyddol yn rhemp y mae hi, maen ymddangos, yn wlad lle mae ffeministiaeth yn gryf.