Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhestrau

rhestrau

Defnyddio geiriaduron, rhestrau termau, a chymhorthion iaith eraill yn gywir.

Rwyf hefyd yn gyfrifol am baratoi rhestrau aelodaeth (fesul rhanbarth, cell, coleg, ysgol ac ati) a labeli aelodaeth yn ôl y galw.

Ar un ystyr rhestrau di- liw a di-bwrpas yw'r achau teuluoedd sydd yn y Beibl (e.e.

Y mae rhestrau aros yr awdurdodau lleol a Cymdeithas Tai Eryri yn dangos yn eglur yr angen honno, er efallai nad yw'n ddarlun llawn nac yn un y gellid ei gymharu rhwng dosbarth a dosbarth.

Trwy'r rhestrau hyn, gosododd Dewi Mai o Feirion faes llafur ardderchog ar gyfer y gymdeithas newydd-anedig, a thrwy lunio'r braslun o reolau, fe orfododd aelodau'r gymdeithas i ystyried eu celfyddyd o ddifrif, gan lunio canllawiau diogel i'w harwain ymlaen i'r dyfodol.

Wrth ddisgrifio cyflwr ffermwyr tlawd yn yr Affrig neu Asia, wedi i flynyddoedd o lafur caled gael eu difetha trwy fympwy natur nad oes ganddynt ddim rheolaeth o gwbl drosto, gall rhestrau o ffigurau a disgrifiad byw gan un profiadol yn y maes fod o gymorth.

Gofynwyd i aelodau ddiweddaru rhestrau marchnata a'u gyrru at Gronw ap Islwyn ar gyfer Bas Data.

Mae Smot ei hun yn hen ffefryn gyda phlant o bob oed, ac mae croeso mawr bob tro mae na lyfr newydd gyda Smot ynddo fo - er nad dim straeon am Smot yw'r ddau lyfr yma, yn hytrach rhestrau o deganau a gwahanol dywydd.

Wrth gymharu rhestrau o eiriau yn yr ieithoedd hyn sylwyd ar y cyfatebiaethau seinegol rhyngddynt a lluniwyd 'deddfau seinegol', sef fformiwlâu i ddynodi'r cyfatebiaethau hyn, ac aeth corff o ysgolheigion ym Mhrifysgol Leipzig yr Junggrammatiker, 'y gramadegwyr newydd', i gredu bod y 'deddfau' hyn yn ddieithriad, bod eglurhad i bob cyfuniad ac nad damweiniol oeddynt.