Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhiant

rhiant

Mae cyflwyniad gan yr ymgynghorydd iaith, Betty Root, tu mewn i'r clawr, yn egluro bwriad y gyfres a rhoi syniadau i'r rhiant ar sut i ddarllen y llyfr gyda'u plant.

Mae hyn yn gwbl ddilys yn seicolegol, oherwydd fe fydd rhiant yn tueddu i weld ei blentyn fel ymgorfforiad o'i febyd ei hun, ac wrth golli Siôn mae'r bardd yn ffarwelio â holl hwyl ac asbri ieuenctid, fel y gwelir yn y paragraff olaf.

Rhaid dylanwadu ar rieni sy'n medru siarad Cymraeg i drosglwyddo'r iaith i'w plant, boed hynny mewn teuluoedd lle mae un rhiant neu'r ddau yn siarad Cymraeg.

Gwrandewch ar hwn: Mae rhywbeth da gyda ni nawr, rhag ofn bydd rhyw rhiant, arolygwr neu bwy bynnag eisiau ei weld e...

Mae'r llyfrau yma'n rhoi cyfle ardderchog i rieni a phlant rannu'r profiad o ddarllen straeon ac edrych ar y lluniau sy'n mynd efo'r stori, gydag un frawddeg fer, hawdd, ar dop y tudalen i'r plentyn ei darllen allan yn uchel, ac yna testun hirach ar waelod pob tudalen i'r rhiant ei darllen allan.

Yn syml, fe amcangyfrifir yr hyn a ddigwyddai mewn natur, drwy dorri 'DNA' teithio y ddau riant yn ddwy ran, a hynny yn yr un lle ym mhob 'rhiant'.

Ac nid breuddwyd rhiant ddylai hynny fod, na delfryd gwleidyddol, ond nod realistig a hawl naturiol plant y presennol a'r dyfodol.

Cawsom gyfle i roi apêl gerbron y Swyddfa Gymreig ac yn wir fe ysgrifennodd llawer rhiant at y swyddfa honno.