Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhoddais

rhoddais

Rhoddais fy nwrn y tu mewn i'r het a'i gwthio i fyny dipyn.

Pan gyrhaeddais Pwll y Bont rhoddais y gêr i lawr yn ofalus ar y dorlan.

Dechreuodd yr ymgyrch gyhoeddus gyda rali fawr a drefnodd ar lannau Tryweryn, lle y rhoddais rybudd mai unig obaith llwyddiant oedd ymgyrch nerthol iawn cyn i'r mater gyrraedd y Senedd.

Rhoddais gnoc efo'r 'offeiriad' ar ei ben.

Gosodais y bag bach ar fy nglin a rhoddais yr het ar y sedd wrth fy ochr.

Yn bur aml byddem yn dysgu testun y Sul cynt a rhoddais fy nghas ar ambell bregethwr am ei fod wedi codi testun go fawr.

Wedi llawer o ddiolchiadau ar ôl i mi ddweud sut i gysylltu ag o, a minnau erbyn hyn yn llawn effro, rhoddais Y ffôn i lawr.

Gosodais y gwely i lawr yng nghanol y cwt a rhoddais f'enw arno, ac yna brysiais yn ôl i ofalu am y gwelyau eraill a nifer o baciau a safai gerllaw.

Rhoddais un yn fy mhoced i Mam.

Yn ystyr arall y gair yn wahanol neu yn unigryw un o'n peciwliaritis ni meddwn yw ein bod yn hoff iawn o roi llys enwau ar bobol a rhoddais yr engreifftiau Dai the Post, Bessie the Milk ac yn y blaen yna dywedais 'This is one peculiar and proud Welshman who cannot wait until the day he can call this lady Maggie Number Ten' wel, fe aeth y lle yn danbaud!

Digwyddwn fod yn gyfrifol am gynnwys bwletin newyddion y diwrnod hwnnw, a rhoddais le blaenllaw i'r stori.

Ar ôl ei droi rhoddais ef yn ei llaw a dweud wrthi am ei yfed yn araf.

Rhoddais floedd o ryddhad a ble dach chi wedi bod - dwi yma ers hanner awr?

G~n hynny, rni gasglais fy Meddyli~ thredig ynghyd, yn oreu ~g y rnedrwn"c ~'u rhoddais mewn Ysgrifen fel y gwelwch .

Pan ymadawodd rhoddais ochenaid o ryddhad ac ysgafnhaodd fy meddwl gryn dipyn.

Hwyrach mai dyna paham y rhoddais y nofel i lawr yng nghanol y llyfrau diwinyddol.

Rhoddais innau ochenaid o ryddhad.

Rhoddais y ddau lyfr yn y pac o dan drwyn Syr Ifor a Dr Tom!