Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhuthrodd

rhuthrodd

Rhuthrodd Chernysh drwy'r eira i'r pentref cyfagos.

Dim angen ei ddenu erbyn hyn, rhuthrodd i mewn i'r fflat o 'mlaen a chwarae o gwmpas.

Rhuthrodd Stevens i agor bwlch o bedair ffrâm a chyrraedd 5 - 1.

Rwyt ti'n mynd i ffermio!" Rhuthrodd ato a lapio'i breichiau am ei wddf.

Rhuthrodd pawb i wisgo a pharatoi, ond fe aeth pethau'n dda.

Gadawodd ei hochr a rhuthrodd yn ôl i'r t .

Agorwyd drws ei gell; rhuthrodd tri cheidwad i mewn iddi; trawsant y carcharor i lawr â'u clybiau a chariwyd Bili Mainwaring yn lledfyw i'r wallgofgell.

Caniatâ inni adnewyddiad ysbrydol nerthol i'n deffro ni o'n cysgadrwydd ac i roi inni'r nerth i ailgodi'r muriau a ddrylliwyd ac i gau'r bylchau y rhuthrodd gelynion y Ffydd drwyddynt i anrheithio dy winllan.

Gyda charfan o osodwyr plât yn y blaen, rhuthrodd y picedwyr at yr heddlu a'r milwyr, gan lwyddo i ailfeddiannu'r groesfan Gofynnodd y Capten Burrows i Thomas Jones ddarllen y Ddeddf Derfysg, ond-gwrthododd Jones gan nad oedd y trais yn ddigon i gyfiawnhau gwneud hynny.

Ar unwaith rhuthrodd cannoedd i ymuno â'i fyddin.

Ymhen eiliadau roedd y frigâd dân wedi cyrraedd a rhuthrodd y dynion tân i'r t i ddiffodd y fflamau.

'M ond ' Pwyntiodd Debora at y pot siamber ar ganol y llawr a rhuthrodd yn ôl i'w gwely.

Rhuthrodd y ddau amdano fel yr agorai ddrws y car.

Taniodd y twll, ac yn eu dychryn rhuthrodd criw o ddefaid o'r cae gerllaw dros y wal bron ar gefn Evan Hughes.

'daeth', 'rhuthrodd', 'galwodd', 'archodd'.

Ni allai'r brecwast orffen yn ddigon cyflym, a'r funud y symudodd yr ymwelydd o'r bwrdd rhuthrodd fy mam i fyny i'w ystafell a gweld bod y lliain glân eto yn llinellau duon drosto.

O flaen y trên roedd Pont yr Undeb, lle y rhuthrodd aelodau o'r pwyllgor Streic o Ysgol y Gweithfeydd Copr wedi iddynt glywed am yr helynt.

Edrychwch draw ac fe welwch lle y rhuthrodd ysgrifbin beiddgar y gŵr hunan-hyderus i recordio i'r oesau ei fawredd ei hun, na recordiwyd mohono yn unman arall.

Deallodd honno'r tric, ymddigiodd yn aruthr, daeth i'r gegin, rhuthrodd ar Robin fel arthes, am daenu chwedlau o'r fath honno am ei mab hi - galwodd ar ei cherbydwr, ac archodd iddo horschwipio Robin o'r terfynau.

Ar unwaith anfonwyd cwch i aros yn y môr gerllaw'r clogwyn, a rhuthrodd ambiwlans drwy'r lonydd cul gyda thîm achub ynddi.

Un noson rhuthrodd Gordon, fy mrawd, i mewn i'r gegin ar ganol amser yr ymarferiad i ddweud bod un o'r bugeiliaid wedi tynnu'n ôl a'i fod ef wedi awgrymu i JH y cymerwn ei le.

Buan y rhuthrodd y dŵr i mewn i'r tyllau, ac mewn chwinciad roeddwn at fy nghanol yn y llyn a'm traed yn suddo i'r haen drwchus o fwd ar y gwaelod.

Rhuthrodd y ddau i newid er mwyn gweld os oedd y car - model reit ddrud gyda llaw - yn iawn.

Wrth i Darren gyrraedd rhuthrodd y car oddi yno gyda'i deiars yn sgrialu.

Rhuthrodd i ddweud wrth Capten Coutts.

Rhuthrodd Ifor i gau'r stop tap, a'adeg honno y gwelodd gaenan drwchus o rew fel llyn mawr ar ganol y cae.