Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhuthun

rhuthun

Marchwiel, Mochdre a Rhuthun Gystadleuaeth Gogledd Cymru i ymuno a Chynghrair Gogledd Cymru.

Ys gwn i beth ddaeth ag ef i garchar Rhuthun?

Hefyd, bwriedir adeiladu arosfan bws ar gyfer teithwyr i Rhuthun.

Bernir iddo i gychwyn ddal swydd eglwysig yn ymyl Llandâf ac efallai gael swydd athro yn ei hen ysgol yn Rhuthun ar ôl hynny.

Cyn cyrraedd Rhuthun, codais i edrych drwy'r ffenestr a gwelais fod tipyn o bobl yn y stesion yma.

AR ôl cyrraedd sgwâr Rhuthun, dilynwch yr arogl baco.

Y mae siopau eraill ar hyd a lled y wlad y prynais werth cannoedd o bunnau o lyfrau ynddynt o dro i dro - Crewe, Wrecsam, Henry Jones, Caer; Goronwy Williams, Rhuthun; a Galloways Abertystwyth i enwi rhai.

Mae Maharishi newydd gadarnhau eu bod am gymryd rhan yng Ngwyl Rhuthun ar Orffennaf 13.

Yn Rhuthun yr oedd ei gartref, ond gyrrwyd ef i ysgol Westminster.

Meddai gŵr sy'n teithio o Ddinbych i Rhuthun yn unswydd i brynu'i faco: "Mae'n rhatach i mi ddod yma i brynu baco rhydd a gwario punt ar betrol na phrynu sigarets wedi'u pacio." Mae'r dewis yn rhyfeddol a gellir eu cymysgu fel y mynnir.

Go brin y deuech ar draws neb yno a allai ddweud pam y sefydlodd ysgol yn Rhuthun mwy na rhywle arall ac o'r braidd y caech neb a ddywedai wrthych pa natur y cymorth, yr oedd yn werth gan William Morgan ei gydnabod ar y pryd, ac nid gwiw i ninnau felly ei anwybyddu.

Wedi ei ordeinio aeth yn athro i ysgol Rhuthun am gyfnod ac yna rhoed iddo fywoliaeth Gresford.

LLWYDDIANT: Llongyfarchiadau i blant yr ardal ar eu llwyddiant yn Eisteddfodau Cylch a Sirol yr Urdd, a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhuthun y Sulgwyn.

BRENHINES Y DYFFRYN Yn fy marn i brenhines Dyffryn Clwyd yw Rhuthun, y ddinas goch godwyd ar y bryn.

Tref farchnad yng Ngogledd Cymru ydy Rhuthun gyda phoblogaeth o tua phum mil.

Ac mi gafodd dyn 81 oed ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan am driniaeth ar ôl damwain rhwng car a thractor rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug.

Sonia ef ei hun am fod wrth draed y Dr William Morgan a dywedir iddo fod yn Ysgol Rhuthun am ryw hyd pan oedd yr Esgob Parry yno'n athro.