Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhybuddiodd

rhybuddiodd

'Cofia, paid â siarad â neb dieithr a phaid â gadael y bygi o d'olwg am eiliad,' rhybuddiodd.

VAUGHAN:...ond rhybuddiodd y Bwrdd y gallai ewyllys da tuag at yr iaith ddiflannu oherwydd eithafiaeth.

Yn y cyfarfod rhybuddiodd DJ Williams, Abergwaun, dan gyfarwyddyd JE yn ddiau: "Pe byddem ni ym Mhlaid Cymru, neu unrhyw blaid arall, yn gwneud y Ddeiseb yn fater plaid,-byddai'n ddinistr sicr i'r ddeiseb honno%.

Cusenais Meinir wedi iddi orwedd ar wastad ei chefn yn y gwely, a rhybuddiodd fi unwaith eto.

"Morfudd!" rhybuddiodd y llais.

Cododd y ffermwr ei lais a rhybuddiodd y bechgyn fod dau arall o'r pentref wedi herio'r ysbryd hanner can mlynedd yn ôl ar noson Calan Gaeaf.

Dywedodd Emlyn Williams, Llywydd Glowyr De Cymru, nad oedd yn cytuno â thactegau Scargill, ac fe'i rhybuddiodd i gadw draw.

"Y mae'i galon o wedi peidio â churo!" rhybuddiodd y llawfeddyg.

Jenna - they'll lock you up if you don't speak Welsh, rhybuddiodd.

Rhybuddiodd William Pugh:

Rhybuddiodd Cradoc y Senedd ei hun i beidio ag ymddwyn felly.

"Ma' meddyginiaeth yn 'i ddail, mi wyddost," rhybuddiodd, "a fedrwn ni ddim fforddio bod hebddo.

'Paid ag agor dy ben,' rhybuddiodd Ifan gan afael yn dynn yn ysgwydd ei ffrind.

Fe'n rhybuddiodd bod angau'n ei bygwth, ac o golli'r iaith byddai Cymru yn colli ei hanfod, a deuai difancoll.