Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhyngrwyd

rhyngrwyd

'Nid yw y penderfyniad hwn yn effeithio ar y cystadlaethau barddoniaeth arbennig ar-lein a gyhoeddwyd ar wefan yr Eisteddfod ac atgoffir i'r beirdd sydd yn defnyddio'r Wê ac e-bost bod cyfle i gystadlu trwy'r amser ar y rhyngrwyd,' meddai llefarydd.

Ar y rhyngrwyd, cafwyd crwydro helaeth os nad afiach uwch ei farw a'r modd y bu iddo osod dryll i'w ben.

Gallan nhw wneud hyn yn rhan amser a gwneud eu gwaith cwrs un ai yn y gymuned, yn eu gwaith, dros y rhyngrwyd neu drwy gynllun addysg o bell.

Cred y cwmni bydd gan bob cwmni tudalen rhyngrwyd eu hunain erbyn y flwyddyn 2002.

Gwasanaeth Rhyngrwyd sydd ar gael am ddim yw WelshNetCymraeg (WNC) yn cynnwys lansiad gwasanaeth rhyngrwyd dwyieithog cynta'r byd - yn cynnwys e-bost â safleoedd Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob defnyddiwr.

Y gwasanaeth adolygu cyntaf erioed trwy gyfrwng y Gymraeg - ar deledu, mewn llyfrau a'r Rhyngrwyd.

Os ydych yn gwmni Cymreig neu'n gwmni wedi sefydlu yng Nghymru gellir gwenud cais am enw rhyngrwyd Cymreig.

yw'r siop lyfrau ar-lein gyntaf yn Awstralia sydd ar gael i'r cyhoedd ar y Rhyngrwyd.

mae'r Tafod yn cael ei gyhoeddi wythnos cyn cyrraedd y siopau ar y We Fyd-Eang, sy'n galluogi unrhywun yn y byd sydd â chysylltiad i'r Rhyngrwyd i ddarllen y cylchgrawn.