Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhywsut

rhywsut

Mae'n teimlo ei fod yn dueddiad cyffredinol ym maes gwyddoniaeth: "Dydi'r diwylliant Cymraeg ddim yn ymwybodol o wyddoniaeth rhywsut.

'Dwi'n mwynhau her y peth, rhywsut.

Wel, tebyg fy mod yn geidwadol, ond rhywsut ni fedraf yn fy myw fodloni ar y detholion 'ma; y mae'n rhaid i mi gael y Llyfr i gyd, yn Lefiticus ac yn Gronicl ac yn bopeth.

A rhywsut, roedd rhywbeth yn dweud wrth pawb fod y swyddog ifanc o ddifri.

Rhywsut, dydi eu llwyddiant nhw ddim yn gwneud i mi deimlo'n gyfforddus iawn.

Ond doedd Gwen ddim yn credu rhywsut, y byddai Niclas yn barod i ganu clodydd cwlffyn melyn, crofenllyd ar ei blat.

Yndw, dwi'n grediniol bod rhywbeth o heddwch a thangnefedd y Nadolig rhywsut a rhywle yn treiddio i'r amgylchfyd ac i fyd natur yr adeg yma o'r flwyddyn.

Syfrdanwyd y gyrrwr - ond gan gofio'r cyfeiriad a roes y ferch iddo, gyrrodd at y tū, rhag ofn fod y ferch wedi rhedeg o'r car yn sydyn rhywsut.

Rhywsut, teimlasai'n fwy unig heddiw yng nghanol pawb nag y teimlai fel arfer.

Rhywsut ni theimlai y byddai Rowland yn gwerthfawrogi hyn.

Mae'r stori rhywsut - hwyrach na hyd yn oed y nofel.

Ond rhywsut, collais ef - neu mi es ar ol gap coch o ddosbarth arall.

Roedd yna Gymry'n byw mewn amrywiol wledydd ac yn anfon llythyrau cyson i'r papurau newydd; roedd yna hefyd bapurau newydd Cymraeg mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, ond rhywsut, doedd y rheiny ddim yn pasio'r prawf angenrheidiol o fod yn cynrychioli un wlad mewn gwlad arall.

Doedd gwaith yn yr ysgol fel athro ddim mor ddiddorol a lliwgar i ysgrifennu amdano rhywsut." "Mae'n bywydau ni'n cael eu difetha gan agwedd pobol.

Rhywsut, pan fyddech yn ei bwydo fe deinlech yr un mor sbeitlyd tuag ati hi.

Rhywsut roedd hynny yn gweddu i Mike England, ac yn wir cyn hir dechreuodd rhai o'r chwaraewyr sôn amdano fel "Howdy!".

Dafydd a Branwen a phob ddi-smygwr arall sydd wedi bod yn agos at swyddfa'r Gymdeithas am ddioddef fy mwg; Owain am y sylwadau hollol diwerth; Grant am deutha fi sut i gyhoeddi blincin' peth i ddechrau; pawb sy 'di cyfrannu a chefnogi; pawb sy 'di rhoi cysylltiadau i'r Tafod Trydanaidd ar eu tudalennau Gwe nhw; pawb sy 'di ymweld â'r Wefan hon; pawb sy 'di cynorthwyo a chefnogi Cymdeithas yr Iaith rhywsut rhywbryd -- diolch am eich ysbrydoliaeth a'ch gwaith. Cas-berson y Mis

Rhywsut neu gilydd, fe aeth peth o fwrlwm ein buddugoliaeth i lawr y plwg.

Eto, rhywsut, roedd y Beirutis yn dal i ganiata/ u i fywyd fynd yn ei flaen.

Dyw dwster a Sheryl ddim yn taro deuddeg rhywsut, ond os na fydd dwster i fyny'i llawes, credwch chi, fe fydd rhyw gynllun craff fydd yn diddanu'r gwylwyr a thrigolion Pobol y Cwm.

Rhywsut fe deimlech yn euog o feiau'r byd, mai chwi oedd achosydd holl ruo a brefu a rhegi'r ffair.

Weithiau, wedi gwasgu arno, fe adroddai ran ddilynol y stori; a rhywsut roedd gyda ni - fi yn arbennig - fwy o ddiddordeb yn y rhan hon o'r stori nag oedd ganddo ef.

Ond rhywsut 'doeddwn i ddim.