Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

risiau

risiau

Hebryngwyd y broga a'r gelen o dan wreiddiau'r wemen at risiau a grymai dan berfeddion pydredig y boncyff.

A gwelodd o'i flaen, risiau eraill wedi'u naddu i gefn y boncyff, a'r rheini'n ymestyn i lawr, gan droi i'r chwith, at gangen drwchus.

Canys fe all gwraig dlawd ar risiau â darn mawr o sebon gwyrdd ddileu pob meddwl am fyd busnes ym meddwl gŵr cyfoethog, yn dra effeithiol.

Mae cannoedd o risiau i'w dringo o'r ddinas i'r porthladd.

Un ffordd, mae'n debyg, fyddai derbyn atgofion Gwenlyn ei hunan o risiau'r George yn y Coleg Normal a dechrau gyda grisiau'n ymdroelli i fyny ac i lawr.

Ac eto, heb risiau gweladwy ar set lwyfan, megis un Martin Morley yn y cynhyrchiad gwreiddiol, mae'n anodd gweld sut y gellid cyfleu 'man dechrau'r daith' i'r gwyliwr.

Roedd rhes o risiau'n arwain i'r llofft yn un pen i'r ystafell, fel yn yr hen ddyddiau.

Mae yna risiau sy'n arwain i lawr i'r ddaear.

Mae rhaffau gwahanol broteinau wedi eu trefnu mewn ffyrdd gwahanol, mae rhai yn debyg i risiau troellog ac mae rhai eraill yn haenau, ond mae'r rhan fwyaf o'r protein mewn wy ar ffurf pelenni.

VAUGHAN: Mae'n anhebyg fod dyddiau'r protestiadau ar risiau'r Swyddfa Gymreig ar ben, beth bynnag ydi barn Cadeirydd y Bwrdd.