Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

robat

robat

Chlywodd Robat John, fy mrawd, na fi erioed Dad a Mam yn ffraeo gymaint.

'Mi a' i 'ta,' meddai Robat.

Doedd Mam ddim wedi dweud peth clên o gwbl amdanon ni, Doedd dim ots gan Robat John ond roedd ots gen i.

Gorweddai Robat ar wastad ei gefn yn ei wely a'i ddwy law dros ei fol.

'A beth bynnag, mae 'na lawer o bethau dwyt ti ddim yn eu gwybod; deffra wnei di!' 'Da 'te,' meddai Robat John.

'Dyma fo'r cynllun,' mynnodd Robat.

Dychwelodd y ddau yn fuan a ganwyd mab, Robat Dilwyn, iddyn nhw yn 1983.

Un o wyth plentyn y diweddar Robat Evans (barbar) a'i briod yw Mrs Gladys Morgan.

Doedd Robat John ddim fel petai o'n malio llawer.

Wedi ffraeo efo Robat John a Sharon roeddwn i a doeddwn i ddim eisiau rhannu'r siocled efo nhw felly fe'i cuddiais o nes y cawn i gyfle i fod ar fy mhen fy hun.

Rhoddodd Robat John fisgeden iddi.

'Babi blwydd,' wfftiodd Robat.

Cyn gynted ag y daeth y geiriau allan o'm ceg digwyddais ddal llygad Robat John.

Yr ail oedd Robat Powel, Prifardd cadeiriol y flwyddyn flaenorol.

Ochneidiodd Robat.

Ond, a dweud y gwir, unwaith y gwelon ni o doedd gan Robat John na Sharon na fi fawr ddim i'w ddweud wrtho mewn gwirionedd.

Ac fel y tystiodd Robat Robaits, Tanbryn, wrth rai oedd yn trio cynghori Ifan, 'Waeth i chi heb, deulu.

Glân wir, meddyliodd Robat wedyn, gan ysgwyd ei ben.

Robat Powel oedd y dysgwr cyntaf i ennill y Gadair.

'Mi fasa'n braf inni gael siop tships yn y pentref,' meddai Robat John.

Gwraig Jac Daniels, mam Robat Dilwyn, merch Dil a Bet.

'Taw er mwyn i mi gael clywed beth sy'n digwydd!' Roedden ni'n tri yn y gegin a nhw'u dau yn yr ystafell ffrynt a chlust Robat John yn fflat ar y drws.

'Taw wir!' meddai Robat John wrthi.

Mae Robat newydd gysgu a dwi jest iawn â mynd hefyd.

'Wedi ei daro gan gar?' gofynnodd Robat John.

Edrychodd Robat John yn syn arna i.

Cododd Robat o'i wely'n ddistaw bach, a gwisgo'i slipas, a siwmper dros ei byjamas.