Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

roeddan

roeddan

O ran Richard Dinsdale a Sion Bebb, roeddan nhw'n gobeithio chwaraer ddau ddiwrnod olaf - maen nhw un drosodd.

Roeddan ni wedi dal rhai o'r benywod a'u bwtsiera, ac mi gafodd y gwrywod weld drostyn nhw eu hunain.

"Mi roeddan nhw wedi tario i lawr y Waen cyn dy eni di." Ond doeddwn i ddim awydd ei darfu o wedyn mewn lle mor gyfyng.

Roeddan nhw'n treulio'u dyddia a'u horia ola cyn yr enedigaeth yn y beudy, yn gwadu eu bod nhw'n feichiog o gwbwl.

Ac erbyn iddyn nhw ddeffro, roeddan ni wedi'u rhwymo mewn chwyn dr a brathu eu pigau i ffwrdd.

'Roeddan ni'n ffrindia' wyddost," dywedai drwy ei dagrau.

Roeddan nhw wedi cael eu chwistrellu hefo pob math o sothach drud at bob dim nes yr oedd yn syndod nad oedd eu crwyn nhw'n gollwng!y misus, Anti Lw mewn unigrwydd urddasol ar y naill ochr, Huw Huws a minnau ar y llall.

Ddydd Iau dwytha roeddan ni i fod i fynd, ond mi basiwyd gan Mrs Robaits ei bod hi'n rhy oer i fynd i'r dŵr, ac mi ddaru ni ddechra' meddwl na cheusan ni byth fynd - ond heddiw oedd y diwrnod mawr.

Ac ymhen dim roeddan nhw'n dofi.

Roeddan nhw wedi ca'l gwerth cannoedd o bunnoedd o ddôsus.

'A pheidiwch â defnyddio unrhyw air sy'n amheus mewn unrhyw ffordd.' Ac yn rhyfedd iawn wyddech chi, roedd na rhyw eiria, O, geiria roeddan nhw'n defnyddio nhw yn Sir Fôn, geiria bob dydd felly fel 'blonag' er enghraifft, O chaech chi ddim defnyddio'r gair hwnnw gin Sam mewn dim.

Ffoniodd Glyn Ebwy y gwesty lle roeddan nhw'n aros i wneud trefniadau prydau bwyd.

O weld fy anghrediniaeth, prysurodd ei bartner i'w gywiro mai wedi eu gwerthu i gyd roeddan nhw.

Ninnau wedi dŵad o le pell i edrych amdanoch, roeddan ni'n meddwl yn siŵr y basach chi'n falch o'n gweld.

Gwawriodd arnaf yn araf nad oedd dim "nos yfory% i fod - roeddan ni am ei bachu hi oddi yno.

Roeddan ni'n medru codi'i sgert a'i phais i fyny mor handi, a'u rhoi nhw'n sownd wrth 'i gwasg, ac mi oedd hi'n medru dod o hyd i'r cocos mor gyflym â gwylan fôr, hefo'r hen lwy bach bren 'na Mi gawson ni andros o hwyl yn hel, er na ddaru ni ddim cael gymaint â hi.

Erbyn gorffan roeddan ni 'di byta gormod i symud, felly mi orweddon ni i lawr yn braf yn yr haul, i gael seibiant.

Ond fel roeddan nhw'n 'i mordwyo hi tuag adra mi ddaliodd ryw nafadwch.