Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rogers

rogers

Mae swyddogion Caerdydd wedi bod mâs yn Nulyn ers ddoe a bu son y bydden nhw'n mynd i'r llys i geisio gwaharddiad yn erbyn yr ERC a'u gorfodi nhw i newid eu penderfyniad a chaniatau i Peter Rogers chwarae yn erbyn y Saracens yfory.

JOE ERSKINE - WM Rogers

Mae Caerdydd yn cael trafferthion wrth geisio cofrestri Peter Rogers ar gyfer Cwpan Ewrop.

Neil Jenkins a Peter Rogers Neil Jenkins, y sgoriwr pwyntiau heb ei ail, oedd testun Working Class Hero, teyrnged haeddiannol i'r arwr rygbi diymhongar hwn.

Yn gyntaf, y byddai Mr Rogers, bum mumud ar ol i mi ddechrau traethu, mewn trwmgwsg mawr mesuredig (mesuredig oherwydd byddai'n dihuno'n ddi-ffael ryw hanner munud cyn diwedd y ddarlith).

Rwyn meddwl bod e'n bwysig iawn cael chwaraewyr fel Tim Horan, fel Norm Berryman, fel Peter Rogers mâs ar y cae.

Y tri y cytunwyd arnynt oedd John H.Pugh, Aber-soch, J. T. Rogers, Merthyr ac Ebenezer Curig Davies, Bangor.

Yn sicr, ni allodd yr Arolygydd Rogers, y Rhingyll Britten a rhai plismyn eraill sefyll yn y bwlch pan aethant i'r groesfan yn fuan ar ôl deg o'r gloch.

Fe ddechreuodd pethau'n addawol ym mis Ionawr, pan laniodd Buck Rogers gan Feeder yn rhif pump yn siart y senglau.

Mae trefnwyr Cwpan Heineken Ewrop, ERC, wedi cadarnhau na chaiff prop Cymru, Peter Rogers, chwarae yn y gystadeuaeth y tymor hwn.

Mae dau aelod o'r tîm, Peter Rogers a Spencer John wedi eu dyrchafu i'r brif garfan.

Bydd Casnewydd - hen glwb Peter Rogers - yn wynebu Caerfaddon ar faes Rodney Parade, heno.

Byddai'r estyniad yn un llai na'r adeilad newydd ac fe fyddai cynllun Richard Rogers yn cael ei roi o'r neilltu.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y 'gang o bedwar', Shirley Williams, Bill Rogers, David Owen a Roy Jenkins, cyn-aelodau o'r Llywodraeth Lafur, yn ffurfio plaid newydd, y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol, yr SDP. Naw aelod seneddol yn eu dilyn.

Parhau mae'r ansicrwydd a fydd Caerdydd yn herio trefnwyr Cwpan Heineken Ewrop a dewis y prop Peter Rogers ar gyfer eu gêm yn erbyn Toulouse yfory.

Rwyn credu y dyle Caerdydd wneud popeth o fewn eu gallu i wneud yn siwr bod Peter Rogers yn whare.

Mae Peter Rogers wedi bod yn amddiffyn ei resymau dros symud o Gasnewydd i Gaerdydd.

Mae'r Prif Ysgrifennydd, Rhodri Morgan, yn ystyried y posibilrwydd o godi estyniad i adeilad presennol y Cynulliad yn hytrach nag adeiladu cynllun Partneriaeth Richard Rogers ar gyfer adeilad newydd.

Mae golwr Wrecsam, Christian Rogers, wedi mynd ar fenthyg i Rushden and Diamonds am fis.

Mae cost adeilad Richard Rogers wedi cynyddu i 32m ac mae Mr Morgan eisiau sicrhau ei fod o'n cael gwerth yr arian.

Mae'r sefyllfa ynglyn â Chaerdydd a Peter Rogers dipyn yn fwy cymleth.

Mynnodd Capten Rogers ymuno yn y chwilio ac ni fu fawr o dro cyn dod o hyd i'r wersyllfa lle'r oedd y tanc tanddaearol Oddi yno dilynodd traciwr o Arab y trywydd nes taro ar y dynion yn eu trybini annisgwyl.

Yn ystod y flwyddyn Sabothol a gymerodd Dyfnallt Morgan tua deng mlynedd yn ol, fe'm rhoddwyd i (a fyddai wedi dwlu ar gael bod yn ddisgybl i RT) yn athro ar ei weddw - arni hi a'r lodesi eraill a berthynai i ddosbarth allanol Dyfnallt ym Mangor, hyhi a'i chydlodesi a'r diweddar Mr RS Rogers (o annwyl goffadwriaeth).